Att röka opium var en mycket använd smärtlindringsmetod innan substanserna kunde framställas i ren form. Länge var opioid ett ... Numera använder man endast benämningen "opiat" när det gäller substanser som härleds ur opium, bland annat morfin med dess ... "Opiumets historia är lång och har använts i många hundra år." (på sv-SE). Opium. http://opium.nu/opiumets-historia/. Läst 12 ... namn på alla ämnen med en likartad effekt som opium, men efter att opioidreceptorerna upptäckts på 1970-talet så uppstod den ...
http://www.archive.org/stream/medalsbritishar02cartgoog#page/n222/mode/2up ^ [a b] Santella, Thomas M. (2007). Opium. Infobase ...
"Useful Opium? 'Adapted religion' and 'harmony' in contemporary China" (Journal of Contemporary China, Volume 19, Issue 67, 2010 ...
Utöver albumlåtarna kan man hitta The Garden Duet; I Do, Dear, I Do; Opium Tea; Sheep May Safely Graze; Wake Up My Lover; ...
Om opium (ibid.) Öfversigt af de vigtigaste i läkekonsten använda egentliga barrträden och deras produkter Om insekters ...
Låtens namn har setts som en referens till Karl Marx uttryck att "religion [...] är folkets opium". Inspelningen av "Lithium" i ... ISBN 8886675550 ^ "Die Religion [...] ist das Opium des Volkes.". ... är folkets opium". Cobain sade själv att låten handlade om en man som, sedan hans flickvän dött, blev religiös eftersom detta ...
... er från opiumvallmo är källan till opium som innehåller drogerna morfin och kodein, såväl som det biologiskt inaktiva ... ISBN 0-88192-619-1. https://books.google.com/?id=J30SOqPLMOEC&pg=PA3&lpg=PA3 ^ Booth, Martin (June 12, 1999). Opium: A History ...
Sumerer använder opium. Majs börjar runt denna tid odlas i Mexiko. ^ Narkotika ^ Roberts, J: "History of the World." Penguin, ...
"Afghanistan opium at record high". BBC News. 27 augusti 2007. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6965115.stm. Läst 6 januari ... den 31 maj 2001 (hämtat 2010-02-26) - (UNSCR 1386) - (UNSCR 1386) ^ "Opium Harvest at Record Level in Afghanistan". http://www. ...
Till de stimulerande räknades födoämnen, opium (!), spritdrycker och aromatiska medel; till de kontrastimulerande bland annat ...
Den är namngiven efter ett citat av Karl Marx: "Religion [...] is the opium of the masses". Fram till 7 juli 2010 hade Opiate ...
... handel med opium besvarades aldrig, men sedan Lin 1839 låtit konfiskera och förstöra en last opium förklarade britterna krig - ... 81-4. Chang, Hsin-pao (1964) (på eng). Commissioner Lin and the Opium war. Harvard East Asian series, 0073-0491 ; 18. Cambridge ... Daoguangkejsarens specielle ombud till Kanton med uppdrag att stoppa brittiska Ostindiska kompaniets olagliga handel med opium ...
Främsta droger är opium och cannabis. Centrum för droghanteringen i regionen är Peshawar i Pakistan. Nationalencyklopedin, CD- ...
Opium innehåller en blandning av många opioider. Opioider som framställs ur råopium, mjölksaften från vallmo, kallas opiater. ... På andra håll i världen brukas droger som kava, cannabis, opium, betel, kokablad, khat och andra droger öppet. I en del ...
Kina utfärdar sina första förbundslagar mot opium. Rikskanslerämbetet återupptas genom att greve Fredrik Sparre tillträder ...
... är världens största producent av opium. Afghaner i Sverige Svenska insatsen i Afghanistan Den här artikeln är helt ...
Han har även hörts i P3 Opium, ett humorprogram om tro i P3:s Humorhimlen, med krönikeserien "Ola Söderholms Afrika". Hösten ... "P3 Opium - Humorn i P3" (på sv). Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3389&grupp=14207. Läst ...
Landets bergsfolk har länge använt opium som läkemedel, men även som drog. Opium är också deras ekonomiskt viktigaste gröda. I ... Flera av de politiskt radikala grupperna i Myanmar tjänar stora pengar på att handla med opium och heroin, pengar som gett dem ... Myanmar var 2012 efter Afghanistan världens största producent av opium och stod för 25 % av världsproduktionen. 1988 utbröt ... "UN report: Opium cultivation rising in Myanmar" (på engelska). BBC News. 31 oktober 2012. http://www.bbc.com/news/world-asia- ...
Friedrich Sertürner lyckas isolera morfin från opium. William Hyde Wollaston upptäcker grundämnet palladium och hur man ...
Gyllene triangelns betydelse som odlingsområde för opium blev uppenbar under 1960- och 1970- talen och området fick då namnet ... 2013 bedömdes odlingsarealen ligga på 57 800 hektar med en skörd på 870 ton opium trots ansträngningar från myndigheternas sida ... Där bedrivs främst svedjebruk för egenförsörjning och odling av opium. Opiumhandeln är i huvudsak kontrollerad av ... a b] "Mer opium i Gyllene Triangeln". Drugnews. http://drugnews.nu/2013/12/18/8301/. Läst 5 april 2016. ^ "Golden Triangle". ...
Han avled efter en överdos av opium. Ellmin utgav även 1821 en liten diktsamling, Concert och 1834 ytterligare en, Dikter af E- ...
Opium började snart odlas även i Kina och i början av 1900-talet när britternas export av opium upphörde hade den inhemska ... Man fortsatte att missbruka opium i stor skala i Kina ända fram till kommunisternas seger i det kinesiska inbördeskriget år ... Society for the Suppression of the Opium Trade var en organisation som bildades 1874 i London för att bland annat utöva ... Fay, Peter Ward (1997) (på eng). The Opium War, 1840-1842: barbarians in the celestial empire in the early part of the ...
Landets bergsfolk har länge använt opium som läkemedel, men även som drog. Opium är också deras ekonomiskt viktigaste gröda. I ... Flera av de politiskt radikala grupperna i Burma tjänar stora pengar på att handla med opium och heroin, pengar som gett dem ... a b] http://www.womenofburma.org/Report/PoisonedHillsFinal.pdf ^ "UN report: Opium cultivation rising in Burma" (på engelska). ... arméförband som driver eller beskyddar drogtillverkningen.Burma var 2012 efter Afghanistan världens största producent av opium ...
Iran förbjuder att opium används och odlas . Strömsundsbron i Sverige står klar, världens första moderna större snedkabelbro. ...
Om Opium i historiskt och farmakodynamiskt avseende 1859; Tvenne provföreläsningar 1859; Om den Hippocratiska medicinen 1859; ...
... "opium"; staden har historiskt varit ett viktigt centrum för opiumhandel. ^ Türkiye istatistik Kurumu; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt ...
Denne berättar att konservburkarna med krabba innehåller opium. Styrman Allan och hans kumpaner leder ett internationellt ...
... kallas alla alkaloider som finns i opium. De viktigaste opiaterna från opium är morfin, kodein, tebain, papaverin, ...
ISBN 87-595-1298-9 (på danska) Opium. 2001. Libris 11407810. ISBN 87-595-1657-7 Dicte "Elsebeth Egholm" (på danska). ...
Han blev skadad i ryggen och kom att framgent gå kutryggig och lida av stor smärta, vilken han bedövade med opium. Han ... Han avled 1852 i en överdos av opium. År 2000 avtäcktes ett monument till Mantells minne för det han skänkt paleontologin, The ...