Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... , NPY, är en peptid som används som signalsubstans i centrala och perifera nervsystemet. NPY är associerad med ett flertal fysiologiska processer i kroppen, bland annat energibalans, minne och inlärning, men även epilepsi. Utsöndring av neuropeptid Y verkar hämma nociception, det vill säga upplevelsen av smärta. Inom forskningen har höga nivåer av NPY-syntes och utsöndring visat sig associerade med fetma i ett antal djurmodeller. ...
... är ett peptidhormon (opioidpeptid) som kroppen tillverkar själv av proopiomelanokortin, och som lindrar smärta.[1] Hormonet påverkar vår vilja att sova, äta och dricka. Endorfin utsöndras bland annat vid skratt, stress, motion, men även av sex och förälskelse. Endorfin anses ofta vara kroppens eget morfin, av den anledningen att ämnena, precis som morfin, heroin och andra opiater, binder till så kallade opioidreceptorer. Kemiskt är dock endorfin och morfin helt obesläktade. På samma sätt som effekten av morfin och heroin kan hämmas med hjälp av naloxon, har detta ämne samma hämmande effekt på de kroppsegna endorfinerna.[2] ...
En signalsubstans, neurotransmittor eller "transmittorsubstans" är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. Neurotransmittorer existerar både i det centrala nervsystemet (CNS) och i det perifera nervsystemet (PNS). Neurotransmittorer lagras i vesiklar inom specialiserade ansvällningar på axonen som utgör den presynaptiska delen av synapsen, och som svar på en aktionspotential frisläpps de till den synaptiska klyftan. I mottagarcellen binder de då till specifika receptorer och två saker kan inträffa: ...
Forskare i Storbritannien, Sydkorea och Ryssland m.fl. länder har visat att karnosin har ett antal antioxidanta egenskaper som kan vara till nytta för metabolismen. Karnosin har visat sig eliminera reaktiva syreenheter (ROS), såväl som alfa-beta-omättade aldehyder bildade av proxidation av fettsyror i cellmembran under oxidativ stress. Karnnosin kan motverka glykation och kan kelatera divalenta metalljoner och därmed motverka kronisk glykolys som befaras accelerera åldrandet. Karosin har också befunnits hämma diabetesnefropati genom att skydda podocyter och mesagialceller. På grund av dessa egenskaper har intag av karnosin föreslagits som en allmän behandling för att motverka åldrande. I djurförsök har karnosin visat sig hämma cancertillväxt och skydda mot alkoholinducerad oxidativ stress, liksom mot etanolinducerad kronisk leverskada. Karnocin är också nervskyddande mot permanent cerebral ischemi hos möss. ...
Opioidpeptider och mängden opioidreceptorer i gyrus cinguli spelar roll för den kommunikativa gråten. Acetylkolin, vasopressin ...
Analgesi Ergonomi Hälsa Komplext regionalt smärtsyndrom Opioidpeptider Smärtlindring Smärtstillande läkemedel ^ Brydolf, ...
... är en grupp opioidpeptider, som fungerar som endogena signalsubstanser, det vill säga kroppsegna varianter av ...
... ämnen som påminner om opioidpeptider eller påverkar GABA. Vid behandling av psykiska störningar ingår ofta psykoterapi. ...
Gastriner Hypotalamushormoner Melanocytstimulerande hormoner Motilin Neuropeptid Y Neurofysiner Neurotensin Opioidpeptider ...
... eller endogena opiater är en grupp neuropeptider som fungerar som kroppens egna opiater. Opioider och opiater är ... Det finns tre grupper opioidpeptider, vilka bildas av tre olika prohormoner: Enkefaliner Endorfiner Dynorfiner Deras funktioner ... Naturliga opioidpeptider kan intas via föda, i synnerhet gluten och mjölk. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm? ...
Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015) ...
... ämnen som påminner om opioidpeptider eller påverkar GABA. ...