Under fosterstadiet bildas ungefär 7 miljoner oocyter. De flesta av dem hålls tillbaka genom atresi. De två äggstockarna ...
De könsceller som återstår, kallade primära oocyter, stannar i diplotene-fasen fram till puberteten. Inför menstruationen sker ... Normalt hinner en av dessa primära oocyter utvecklas längre än de andra, och börjar då trycka ner de andra oocyternas ...
... så kallade primära oocyter; resten degenererar, en process som kallas atresia. De primära oocyterna inleder meiosens profas I ...
Denna nya data visar att hos åtminstone vissa däggdjur att oocyter förnyas även efter födelsen. Det mänskliga ...
... vecka sju hos XX-individer kommer könscellerna först proliferera för att sedan differentiera till oogonier och primära oocyter ...