... kom att betraktas som en intressant och ovanlig parasit, dels på grund av dess oocyster och förmåga att sätta ... Det visade sig dock att parasiten var mycket motståndskraftig, inte minst på grund av dess oocyster med hårt yttre skal. ...
... tarmflora gör det svårare för Plasmodium parasiter att fortsätta sin livscykel i magvävnaden mot att utvecklas till oocyster. ...