Omvandling av dessa syror till estrar ger flyktiga doftämnen som fungerar genom att attrahera pollinerare. Ett exempel är ... Föreningarna ingår i olika eteriska oljor. Hydrolys av kanelsyra i den fjärde positionen leder till kumarsyra, som kan ...
Eteriska oljor är doftande, flyktiga oljor som förekommer färdigbildade (med några få undantag) i olika växtdelar. De eteriska ... Eteriska oljor förekommer även som smaksättning i livsmedel såsom likörer, läskedrycker, te (Earl Grey är smaksatt med ... Ångdestillering Vakuumdestillering Torrdestillering Sublimation Pressning Adsorption Bland eteriska oljor finns exempelvis ... bergamottolja), bakverk och godis (pepparmyntsolja). Eteriska oljor är också basen för aromaterapi. Moses brinnande buske Denna ...
Flyktiga eller eteriska oljor, en sammanfattande benämning på i regel kraftigt väldoftande oljor som bland annat används till ... Detta gör att oljor löses lätt i varandra, men att de inte låter sig blandas med polariserade vätskor som vatten. Ur ett rent ... Feta oljor, utgörs av fetter som är flytande vid rumstemperatur, till exempel matolja. Dessa utvinns ur växter eller djur och ... Oljor utgörs av olika organiska föreningar som består av molekyler med ingen eller liten elektrisk polarisering. ...
... delar oftast upp bränslet i många olika delar - flyktiga gaser, oljor i gasform som kan kondenseras och en fast ... De flyktiga ämnena fattar sedan eld och processen fortsätter tills alla flyktiga ämnen har avgått. Förvätskning Förgasning ... Vid pyrolys avgår flyktiga ämnen i gasform, medan en återstod i fast eller flytande form blir kvar. Pyrolys är därför en form ... De flyktiga gaser som avgår består främst av vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, metan och andra lättare kolväten samt även ...
I färskt tillstånd liknar de tjock terpentin, men vid lagring avger de flyktiga oljor och blir mjuka för att så småningom ...
... är en blandning av flyktiga oljor som fås genom ångdestillering av krossade kronblad från rosor. Rosenolja används ...
Först mosas materialet för att sedan kokas för att extrahera oljor, flyktiga ämnen eller andra substanser. Metoden har använts ...
Eteriska, eller essentiella, oljor, är den övergripande term som allmänheten brukar lära sig för olika slags doftextrakt. Inom ... Tekniken kan också användas för att extrahera odoranter som är alltför flyktiga för att kunna destilleras eller denatureras med ... Eteriska oljor är doftmaterial som har extraherats från en källa direkt genom destillation eller expression, och finns i ... Oljor som extraheras genom expression kallas ibland "expressionsoljor". Pomada är en doftande massa av rent fett som skapas ...
Smaken, som styrs av innehållet av eteriska oljor, kan variera en hel del, alltefter växtplats och lokalklimat, och tiden på ... är flyktiga, och kan ånga bort efter för lång uppvärmning. Den mejram, som säljs i livsmedelsbutikerna är gjord på torkade hela ... Fysiska egenskaper: Densitet 0,9 Kokpunkt 266 °C Olöslig i vatten Löslig i vegetabiliska oljor och 95 % etanol I mejramolja ... Mejramolja används tillsammans med andra påstått hälsosamma oljor inom aromterapi. Linné nämnde mejram som hälsosam i sin ...
... kan även användas i hushållet som ersättning för andra fetter och oljor; till exempel vid matlagning och bakning. För ... men avsevärda kvantiteter av en del flyktiga, feta syror. Det förtvålas lätt även i köld med koncentrerade alkalier. Den ...
... har till viss del konkurrerats ut av vegetabiliska fetter och oljor (som olivolja) eftersom ister har en relativt hög ... Det får ej lukta eller smaka härsket (genom bildning av flyktiga fettsyror), ej heller vidbränt (genom för stark upphettning ...
Även själva linoljan kan när den torkar avge flyktiga ämnen (aldehyder och karboxylsyror) som irriterar ögon och slemhinnor om ... Vid sidan av linoljan finns många andra oljor som används eller har använts i målarfärg. Nötolja (valnötsolja) och vallmoolja ... Alternativ till linolja är i första hand andra oxiderande, vegetabiliska oljor, såsom vallmofröolja, nötolja eller Safflorolja ... det vill säga utan tillsatser av andra oljor eller hartser. I svenskt byggnadsmåleri har färg med linolja som enda eller ...
Det flyktiga svavlet bildar svavelväte, vid hög temperatur koldisulfid. För kontroll av trycket i olika delar av rörnätet inom ... ångorna bestod av bland annat kondenserabara oljor, vatten och brännbar gas. År 1667 utgav Th. Shirley en berättelse om "en ... Vid pyrolys gav det 73-75 procent koks och 27-25 procent flyktiga ämnen. Goda gaskol fanns även i Yorkshiredistriktet i England ...
Man blandade färg av olika oljor, ägg, vax, kasein med mera. De vanligaste temperafärgerna är de som innehåller ägg. I den ... Dessutom har det visats att linolja när den torkar kan avge flyktiga ämnen (aldehyder och karboxylsyror) som irriterar ögon och ...
... har till viss del konkurrerats ut av vegetabiliska fetter och oljor (som olivolja) eftersom ister har en relativt hög ... Det får ej lukta eller smaka härsket (genom bildning av flyktiga fettsyror), ej heller vidbränt (genom för stark upphettning ...