Grampositiva bakterier använder sig istället av oligopeptider. Ett exempel på symbios med hjälp av quorum sensing är symbiosen ...
Lite större peptider kallas ibland oligopeptider, och ännu större polypeptider. Exakt var gränsen mellan oligopeptid och ...
Oligopeptider kan bilda komplex med RNA, vilket kan skapa bättre katalysatorer. På detta sätt kom den första ribosomen till, ...
Det är ett så kallat exopeptidas som klyver bort den N-terminala aminosyran på oligo-peptider man får i sig via kosten. Detta ...
... kan användas för att bilda proteiner, oligopeptider, puriner, pyrimidin, nukleinsyror och L-arginin Det finns ...
... oligopeptider, polypeptider, proteiner Nukleinsyror, DNA, RNA Oligosackarider, polysackarider (bland annat cellulosa) Ligniner ...