... hynik-oktreotid V09IA08 Teknetium(99mTc)etarfolatid V09IA09 Teknetium(99mTc)tilmanocept V09IB01 Indium(111In)pentetreotid ...