Oftalmologi Xalatan, Xalcom, Macugen. *Onkologi* se nedan. *Respiration- Revatio Spiriva. *Rökavvänjning- Champix ...
Åren 1882-1885 var han universitetsstipendiat i oftalmologi. Originalteckningarna till sina vetenskapliga arbeten, en samling ...
a b] Tengroth, Björn (s. 352) kapitlet "Normal och defekt färgseende" i Nordisk lærebok i oftalmologi (12:e utg., 1993). ISBN ... Tengroth, Björn (s. 351-352) kapitlet "Normal och defekt färgseende" i Nordisk lærebok i oftalmologi (12:e utg., 1993). ISBN 82 ... Tengroth, Björn (s. 351) kapitlet "Normal och defekt färgseende" i Nordisk lærebok i oftalmologi (12:e utg., 1993). ISBN 82- ... a b c] Stenström, Sölve (1973) Ögat och dess sjukdomar: Elementär oftalmologi. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, Sverige ...
Norrie blev medicine kandidat 1880 och studerade främst oftalmologi. Han var reservläkare vid Garnisonssjukhuset i Köpenhamn ...
Åren 1868-89 var han docent i oftalmologi i Uppsala. Åren 1865-84 var han praktiserande läkare i Göteborg, barnmorskeläkare, ...
Leber blev professor i oftalmologi i Göttingen 1871 och i Heidelberg 1890. Från 1871 var han en av utgivarna av "Archiv für ...
Docent i oftalmologi 1997. Adjungerad professor 2004 och professor 2007. Seregard har kliniskt och forskningsmässigt verkat ... Stefan Seregard, född 2 maj 1957 i Johannes församling, Stockholm är en svensk ögonläkare och professor i oftalmologi vid ...
1851 studerade han oftalmologi vid Moorfields och verkade samtidigt vid Londons oftalmologiska sjukhus. Från 1854 var han ...
Knape var medicine och kirurgie doktor samt docent i oftalmologi vid Helsingfors universitet. Han framträdde som en av landets ...
Philipsen tog läkarexamen 1864, blev medicine doktor 1868 och inriktade sig på oftalmologi. Han var en utomordentligt beläst ...
... är en förening för läkare och forskare med intresse för oftalmologi. Svenska ögonläkareföreningen ...
Hon författade skrifter i oftalmologi. Hon var dotter till läkarna Nils Rhodin och Tyra Sjöquist-Rhodin. Hon var gift två ... Hon var verksam vid Karolinska Institutet, där hon utnämndes till professor i oftalmologi 1974 som den andra kvinnliga ...
1857 utnämndes han till professor i kirurgi och 1871 blev han professor i oftalmologi. Från 1859 till 1866 var han vicerektor ...
Hon undervisades i oftalmologi av maken och blev hans assistent och därefter praktiserande läkare. På grund av sitt kön kunde ...
Han blev 1975 professor och överläkare i oftalmologi, först i Malmö och från 1978 i Lund. Han var klinikchef vid ögonkliniken i ... Han var professor i oftalmologi i Malmö 1972 - 1977 och i Lund 1978 - 2004. Efter att sedan 1957 arbetat som amanuens och ...
Han utbildade sig inom oftalmologi såväl i Danmark som utomlands och blev färdig läkare år 1900. Han arbetade därefter ett ...
Han var professor i oftalmologi vid universitetet i Kanazawa och har givit namn åt Takayasus arterit. Denna artikel om en ...
... har utgivit ett stort antal vetenskapliga skrifter i ämnena antropologi, endokrinologi, oftalmologi och ...
Han blev 1804 e.o. professor och inrättade 1807 ett litet kliniskt institut för kirurgi och oftalmologi. År 1814 blev han ...
Totalt cirka 100 skrifter inom biofysik, oftalmologi och ögonkirurgi. ^ http://www.sophiahemmet.se/las_personal.asp?titel=&sida ...
I oftalmologi, är tonometriförfarandet det att en optiker utför provet för att bestämma det intraokulära trycket (IOP), dvs. ...
... var en välkänd och uppskattad läkare i Karlskrona, och ägnade sig liksom fadern speciellt åt oftalmologi. Denna ...
Tillsammans med läkarkapo Edwin Katzenellenbogen företog han experiment inom oftalmologi. Den 1 januari 1945 utsågs Greunuss ...
År 1973 blev Matthis legitimerad läkare och blev som specialist i oftalmologi överläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm ...
https://web.archive.org/web/20140407100832/http://oftalmologi.se/diagnoser/synfaltsdefekter. Läst 2 april 2014. ^ Se ...
Han specialiserade sig sedan på oftalmologi och fortsatte med fysiologisk forskning. Han var 1949-1977 professor i farmakologi ... i Uppsala, och var framför allt verksam inom gränsområdet mellan farmakologi och oftalmologi. Bárány blev 1961 ledamot av ...
... att regeringen 1812 beslöt att för honom inrätta en särskild lärostol i oftalmologi vid Wiens universitet. Beer räknas bland ... anslöt sig mer eller mindre nästan alla under förra hälften av 1800-talet utkomna läroböcker i oftalmologi. Viktig ur ...
Det gällde tillsättandet av extra ordinarie professuren i oftalmologi vid Karolinska institutet. 1893 och 1898 valdes Gunnar ...
Schiøtz tog medicinsk examen 1877 och reste 1879 till Wien för att studerade oftalmologi och där han lärde känna Ernst Fuchs. ...