Gemensamt för alla dessa odlingstekniker är att de alla använder växtnäring i vattenlösning samt ett 'dött' odlingsmedia som ...