... confounding variabler Multikollinearitet Multipel linjär regression Polynomialregression Enkel logistisk regression Oddskvot ...
... en redovisar det sammanvägda resultatet i form av ett jämförande resultatmått (till exempel oddskvot) med tillhörande ...
... (OR) används inom statistiken för att kvantifiera hur en variabel (t.ex. arbetsmiljöexponering- tunga lyft) som man är ...
... är tillämpning av statistik på det biologiska området. Kunskap i biostatistik är viktigt vid planering, utvärdering och tolkning av biomedicinsk forskning. Biostatistik är också ett verktyg för epidemiologi. ...