... inkluderar Oct 3.1.3 Familj: Homeoregion med LIM-region 3.1.4 Familj: Homeoregion samt zinkfinger-regioner 3.2 Klass: Paired ... En annan generell transkriptionsfaktor, TFIIH, kommer med hjälp av ATP-hydrolys att tvinga isär DNA-dubbelhelixen så att RNA- ... II.B.3.a Resident nuclear factors - Befinner sig i cellkärnan oavsett aktiveringsstatus. II.B.3.b Latent cytoplasmic factors - ... II.B.3 Cell membrane receptor-dependent - Aktivering beroende av second messenger fosforylering. ...
2002 Oct; 19(10):1797-801. ^ Independent wheat B and G genome origins in outcrossing Aegilops progenitor haplotypes. Kilian B, ... Q är en transkriptionsfaktor tillhörande AP2-familjen av transkriptionsfaktorer och en muterad sådan gen innebar att kärnan i ... är en transkriptionsfaktor fick stora konsekvenser. Genetiska analyser har visat att mutationen som gav upphov till fri- ... 2002 Jun;3(6):429-41. ^ Heun M, Schafer-Pregl R, Klawan D, Castagna R, Accerbi M, Borhi B, Salamini F (1997) Site of einkorn ...
... ets transkriptionsfaktor. Östrogenet är framför allt känt för dess betydelse för kvinnans könskarakteristika, men i själva ... Endocrinology October 1, 1998 vol. 139 no. 10 4252-4263 ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.776. ... och fosfatidylinositid 3-kinas, dels kan de fosforyliseras av EGF-receptorer (receptorerna för epidermal tillväxtfaktor) och ... 3 358-417 http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.776.260.698.750.350&tool=karolinska ^ Dey, Prasenjit, ...