... er är fosforylerade nukleosider. En nukleotid består av: en kvävebas (en purin eller en pyrimidin) en sockermolekyl ( ...
Dessa nukleosider innehåller en ribosring vardera, den ena med kvävebasen adenin bunden till den första kolatomen och den andra ... Nikotinamidadenindinukleotid, NAD+ består, i likhet med alla andra dinukleotider, av två nukleosider sammanbundna av två ...
Nukleotider klassificeras som nukleosider med ett suffix som beskriver antalet närvarande fosfater. Till exempel kallas ... Nukleotider är generellt sett nukleosider (ett ribos-/deoxiribossocker kovalent bundet till en kvävebas) innehållande 5' ...
... hör till gruppen nukleosider, som alla består av en kvävebas och en sockergrupp (till exempel den som nämns ovan). ...
Aminosyror Nukleosider och nukleotider Monosackarider Polymerer: Peptider, oligopeptider, polypeptider, proteiner Nukleinsyror ...