Olika typer av nukleinsyror[redigera , redigera wikitext]. Illustration av enkelsträngat RNA och dubbelsträngat DNA, samt ... Peptider · Aminosyror · Nukleinsyror · Kolhydrater · Lipider · Terpener · Karotenoider · Tetrapyrroler · Kofaktorer · Steroider ... Nukleinsyror (av latinets nucleus, cellkärna) är högmolekylära kemiska föreningar som förekommer naturligt i levande organismer ... Det finns två typer av nukleinsyror hos levande organismer: ribonukleinsyra (RNA) samt deoxiribonukleinsyra (DNA). Förutom i ...
De är ofta bundna till nukleinsyror. Protaminer används bl. a. för att förlänga effekten av insulin samt som ...
Nukleinsyror och deras byggstenar‎ (2 kategorier, 9 sidor). *. ► Näringsämnen‎ (19 kategorier, 23 sidor) ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Socker, lipider och en del andra byggstenar nukleinsyror hade också bildats. I en intervju med Stanley Miller sa han: "Just ...
... glukos och nukleinsyror. Upptäckten av GFAJ-1 presenterades för världen den 2 december 2010. Den ger stöd åt teorin att ...
Med ett annat test letar man efter nukleinsyror (nukleinsyradetektion) från viruset, genom att använda en teknik som kallas ...
... så som proteiner och nukleinsyror. Informationen bygger oftast på experiment utförda med hjälp av röntgenkristallografi eller ...
Metallorganisk kemi Sfäriska nukleinsyror, som har andra egenskaper än naturligt förekommande nukleinsyror. För sin framstående ...
... nukleinsyror och proteiner. 1909 uppfann den belgisk-amerikanske kemisten Leo Baekeland polymeren fenolformaldehyd som bildar ...
Hybridisering är när två enkelsträngade komplementära nukleinsyror binder till varandra med vätebindningar. Detta kallas ...
Tillsammans med polysackarider, fetter och nukleinsyror utgör proteinerna huvudbeståndsdelen i allt levande. Ett äldre namn är ...
Detta innebär att små vattenlösliga molekyler kan passera fritt, medan större molekyler, som nukleinsyror och större proteiner ...
... lipider och nukleinsyror. Det finns en mycket stor mängd biomolekyler uppdelade bland annat på: Små molekyler: Lipider, ... proteiner Nukleinsyror, DNA, RNA Oligosackarider, polysackarider (bland annat cellulosa) Ligniner Molekylärbiologi Svenska ...
Hennes forskning gäller framför allt analystekniker för nukleinsyror, bland annat med koppling till enbaspolymorfi. Syvänen ...
Det handlar till exempel om: Aminosyror som bygger upp proteiner Kolhydrater Lipider Proteiner Nukleinsyror. ...
Den används ofta vid separation och rening av proteiner, peptider, nukleinsyror och andra laddade molekyler. Det fungerar genom ...
... även en byggsten vid syntesen av nukleinsyror som till exempel DNA och RNA. Kemiskt består ATP av adenosin och tre ...
hormoner, vissa substanser relaterade till nukleinsyror, växtgifter, dopingmedel eller andra helt syntetiska ämnen (som t.ex. ...
... som det tidiga livet använde kan dagens kvarvarande ribozymer betraktas som levande fossil av ett liv baserat på nukleinsyror. ...
vävnad, mikroorganismer, organeller, cellreceptorer, enzymer, antikroppar, nukleinsyror etc.), ett biologiskt framtaget ...
... är en av de fem standardnukleosider som utgör nukleinsyror, de andra är adenosin, tymidin, cytidin och guanosin. Den är ...
... är ett enzym som syntetiserar polymerer av nukleinsyror, bland annat för att skapa DNA- och RNA-molekyler. DNA- ...
... peptider och nukleinsyror, forskning som delvis har koppling till Alzheimer-relaterade sjukdomar. Härd invaldes 2008 som ...
Nukleinsyror, som till exempel DNA och RNA, byggs upp av nukleotider vilket gör nukleotiderna till en nödvändighet för liv. ...
... till exempel proteiner och nukleinsyror. Oftast används geler som består av agaros (för DNA) eller polyakrylamid (för proteiner ...
Cellysering används i kontrollerade miljöer för att kunna studera de olika organeller, proteiner, nukleinsyror och andra ...
... för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga ...
NADPH används för att tillföra elektroner (reducera) i olika reaktioner, exempelvis: I syntesen av fettsyror nukleinsyror ...