"Nootropa läkemedel" är en översättning från det engelska ordet nootropics, ungefär "verkan på sinnet". Ordet myntades av Dr. ... Giurgea, en av forskarna bakom piracetam, ett medel för behandling av åldersbetingad minnesförlust. Preparatet fanns vara ... nootropikum) eller nootropa läkemedel (engelska: smart drugs eller nootropics) är läkemedel som ökar användarens mentala ... Ett av de vanligaste nootropa ämnena som konsumeras av människor är nikotin, vilket har visats förbättra mental förmåga och ...