Klein et al 2004 J Neuroscience 24(4):964-971) Perceptual correlates of nociceptive long-term potentiation and long -term ... Smärta definieras av den internationella smärtorganisationen International Association for the Study of Pain, IASP, som "En ... ISBN 978-91-44-09109-9 Yrkesföreningar: Svenska smärtläkarföreningen International Association for the Study of Pain ...