Nitroprussid eller fenylefrin kan användas för de med okompenserad hjärtsvikt med hänsyn till blodtrycket. Aortastenos är den ...
Diazoxid C02DB01 Dihydralazin C02DB02 Hydralazin C02DB03 Endralazin C02DB04 Cadralazin C02DC01 Minoxidil C02DD01 Nitroprussid ...