... nikotinblockerare och nikotinantagonister påverkar nikotinreceptorer, medan antimuskariner (muskarinblockerare och ...