C08CA04 Nikardipin. C08CA05 Nifedipin. C08CA06 Nimodipin. C08CA07 Nisoldipin. C08CA08 Nitrendipin. C08CA09 Lacidipin. C08CA10 ...
... nikardipin, nimodipin, och nisoldipin. I början av 1960-talet beskrevs den första kalciumantagonisten i form av verapamil, som ...