TNF-alfa binder sedan till TNF-receptorerna uttryckta på nociceptorer och aktiverar MAPK/NF-kappa B-vägarna. Detta leder till ... the role of NF-kappa B pathway". Exp. Neurol. 205 (2): sid. 471-84. 2007. doi:10.1016/j.expneurol.2007.03.012. PMID 17459378 ... a b] "Peri-sciatic administration of recombinant rat TNF-alpha induces mechanical allodynia via upregulation of TNF-alpha in ... a b] "Modulation of thalamic nociceptive processing after spinal cord injury through remote activation of thalamic microglia by ...
... (fr. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) är ett proteinkomplex som styr transkriptionen av ... NF-κB återfinns som en heterodimer, det vill säga, ett komplex som består av två proteiner, NF-kappa B1 och relA. Båda dessa ... Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, NF-κB, 11 februari 2012. ^ [a b] "NF- ... eller virusantigen aktiverar NF-κB, vilket leder till förflyttning av NF-κB från cytoplasman till cellkärnan. ...