... leukocyter, är en betydelsefull del av immunförsvaret Monocyter, förstadiet till makrofager Lymfocyter B-celler T-celler ... Granulocyter Neutrofila granulocyter Basofila granulocyter Eosinofila granulocyter Blodkropparna bildas inuti benet, i den röda ...