Några generella hjärnskador har man inte hittat; patienterna får lika bra poäng på neuropsykologiska tester som ...
Under studier där man använt neuropsykologiska tester och neuroradiologi som magnetkameraundersökning och PET-scanning har man ...
Den neuropsykologiska testningen ska helst utföras efter det att patienten behandlats för sina eventuella andra, botbara ... I Sverige har man traditionellt använt tester från s.k. TUFF-batteriet (Testbatteri för undersökning av funktionsförändringar) ... Avvikelser i neuropsykologiska test för uppmärksamhet, motorisk och perceptuell hastighet samt närminne är vanligt förekommande ... Expertgruppen rekommenderar också att den neuropsykologiska utvärderingen ska inkludera åtminstone ett test för att identifiera ...
Validiteten skadas bland annat av det faktum att kliniska tester utförs i sterila, väl kontrollerade miljöer - något som ... skiljer sig från den vardag som en individ utnyttjar sina exekutiva funktioner i. Neuropsykologiska test såsom Continuous ...
Tester kan utesluta kroppsliga (somatiska) sjukdomar med liknande symtom; bland annat brist på sköldkörtelhormon och ... I ett friskt normalläge (engelskans euthymia) har bipolära patienter inga neuropsykologiska brister men minskad prestanda IQ ...