Neuropeptider[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Neuropeptider. Framställningen av dessa transmittorsubstanser styrs ... Exempel på neuropeptider är oxytocin, insulin, endorfin och gastrin. Transmittorgaser[redigera , redigera wikitext]. Dessa ...
Övriga neuropeptider. Kinin. Bradykinin. Takykininer: däggdjur (Substans P, Neurokinin A, Neurokinin B) · amfibier (Kassinin, ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... är en grupp av neuropeptider. I gruppen ingår neurokinin A och neurokinin B samt substans P. Som namnets förled ...
Det är möjligt att gastriner också verkar som neuropeptider.[1] Gastrin finns i två former, ett med 13 och ett med 17 ...
... er med funktion i nervsystemet kallas neuropeptider. Det som skiljer peptider från "klassiska" transmittorsubstanser ( ...
Liksom andra könshormoner påverkar det aktiviteten på signalsubstanser och neuropeptider genom att förändra deras receptorer. ...
Dessa neuropeptider är opioida, som verkar via k-receptorer till skillnad från opiater, som verkar via µ-receptorer. En annan ... När neuropeptider arbetar på låg nivå ökar risken för att beroendet av ett läkemedel blir permanent. Somatiseringssyndrom ^ ...
... na är en form av membranproteiner som fungerar som receptorer för neuropeptider, och tillhör den stora ...
... är progesteronet ett neurohormon som har stark påverkan på centrala nervsystemet och dess signalsubstanser och neuropeptider. ...
... eller endogena opiater är en grupp neuropeptider som fungerar som kroppens egna opiater. Opioider och opiater är ...
För det tredje samverkar det med neuropeptider som minskar hungern, såsom insulin, serotonin och leptin. Det har länge varit ...
Större delen av de hormoner som de neuroendokrina cellerna utsöndrar, är neuropeptider och biogena aminer. Såsom mottagare av ...
... eller TRH-receptorer är receptorer för neuropeptider på cellytan i adenohypofysen och i nervsystemet, som ...
... et hämmar GnRH (gonadotropinfrisättande hormon). Andra kända hormoner och neuropeptider som stimulerar frisättning av ... samt framför allt i samverkan med andra hormoner eller neuropeptider, i synnerhet dopamin. Det stiger också av proteinrik föda ... och binds av någon form av receptorer för neuropeptider och gonadotropiner, prolaktinreceptorer, vid bl.a. bröstkörtlar, ...
En del neuropeptider verkar också i egen kraft, som peptidhormoner. Neuropeptiderna liknar proteiner eftersom de bildas av ... Neuropeptider eller peptidneurotransmittorer är en grupp neurotransmittorer, eller peptider som fungerar som informatörer ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mall:Neuropeptider&oldid=38913497" ...
... neuropeptider, neurohormoner, "neuromodulators", enzymer, "second messengers", "symporter", jonkanaler och receptor protein i ...
... eller hypokretin är samlingsnamnet på två peptidhormoner som finns i nervceller. Neuropeptiderna stimulerar aptiten samt reglerar näringsbalansen och vakenheten.. Orexin upptäcktes 1998. Det förekommer i två varianter, Hcrt-1/orexin A och Hcrt-2/orexin B, och verkar i monaminerga och kolinerga celler i hypotalamus via orexinreceptorer av vilka ett par varianter upptäckts hittills. Orexinet bildas av preprohypokretin, en prekursor med 131 aminosyror, som endast finns i några tusen nervceller i hypotalamus. Orexin A består av 33 aminosyror, och orexin B av 28 aminosyror.. I hypotalamus reglerar orexin aptiten, vilket var den första upptäckten av dess funktion. Efter en natts sömn är glukosvärdena låga, och då är orexinnivåerna höga vilket ger hunger och vakenhet. Efter en måltid är glukosnivåerna höga och därför sjunker orexinnivåerna, vilket ger mättnad och trötthet.[1] Orexin reglerar också sömnen, och brist på orexin korrelerar med narkolepsi. Orexin A ...
Neuropeptider. *Matsmältningsfysiologi. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver källor 2016-10. *Alla artiklar märkta med ...
ADH kommer genom blodomloppet att nå njuren via arteria renalis. I njuren kommer ADH påverka vattenupptaget i njurens funktionella enhet nefronet. ADH påverkar permeabiliteten för vatten i nefronets sista del: samlingsrören. I samlingsrörens tubuliceller kommer ADH att uppreglera antalet Aquaporin 2 porer (AQP-2) på cellernas apikala membran (membranet som ligger in mot insidan av nefronet). Detta sker genom att ADH binder till metabotropa receptorer på tubulicellernas basolaterala membran (membranet mot interstitiet samt blodomloppet). Dessa metabotropa receptorer kommer vid ligandinbindning att aktivera ett adenylatcyklas via ett G-protein. Adenylatcyklaset kommer att tillverka cAMP som i sin tur aktiverar Proteinkinas A (PKA). PKA kommer att aktivera fler kinaser som till sist får vesiklar med AQP-2 porer att fusera med det apikala membranet. Således ökar vattenpermeabiliteten över det apikala membranet. Över det basolaterala membranet är permeabiliteten för vatten alltid hög ...
Se även Neuropeptider och Hormoner. Källor[redigera , redigera wikitext]. *MeSH. *Encyclopædia Britannica ...
... eller fenyletylamin är en alkaloid och monoamin samt ett derivat av fenetylgruppen. Ämnet förekommer bland annat i människans hjärna där det fungerar som en signalsubstans med så kallad sympatikoton effekt,[1][2] det vill säga aktiverar system för att möta ökade krav på till exempel fysisk aktivitet eller vid pressade situationer med aktivering av flykt- och kamprespons. Fenetylamin, C8H11N, kallas också 2-fenetylamin eller beta-fenetylamin (β-PEA).[1] Ämnet förekommer bland annat i kakao, men intag av kakao ger normalt ingen påverkan, eftersom fenetylamin snabbt bryts ned.[3] Detta beta-fenetylamin är inte narkotikaklassat, läkemedelsklassat eller klassat som hälsoskadlig substans, vilket dock flera andra ämnen i gruppen fenetylaminer är. ...
Se även Neuropeptider och Hormoner. Källor[redigera , redigera wikitext]. *^ De nya innedrogerna Arkiverad 21 november 2016 ...
... er (av mono- och amin) är en grupp substanser som utgörs av en organisk molekyl med en amin, R-NH2. Namnet syftar på att molekylen innehåller en amin. En rad olika monoaminer syntetiseras i kroppen och fungerar som signalsubstanser (till exempel serotonin) eller hormoner (till exempel noradrenalin). En del monoaminer och andra ämnen som stimulerar frisättning eller bildande av monoaminer (till exempel tryptofan) finns även i livsmedel. Aminosyror har minst en aminogrupp och en karboxylgrupp, men vissa aminosyror har fler än en aminogrupp och de räknas därför inte som monoaminer. Man tror att många psykiska sjukdomar (till exempel depression, manodepressiv sjukdom och psykos) orsakas av en obalans i mängden monoaminer i hjärnan, den så kallade monoaminteorin. Några läkemedel som verkar genom att påverka denna obalans är tricykliska antidepressiva, SSRI, och MAO-hämmare. Det är inte helt klarlagt vad sjukdomarna beror på, men biokemiska och funktionella studier samt ...
Se även Neuropeptider och Hormoner. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
Se även Neuropeptider och Hormoner. Noter[redigera , redigera wikitext]. *^ Ternes, W.: Lebensmittel-Lexikon, på tyska, 2005, ...
Se även Neuropeptider och Hormoner. Se även[redigera , redigera wikitext]. *Adenosinmonofosfat. *Adenosintrifosfat ...