Neurologi och psykiatri[redigera , redigera wikitext]. Det finns flera hjärnrelaterade åkommor som leder till att individen ...
Neurologi. .mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;margin-top:1em;clear:both;font-size:88%; ...
2000 Jan 31;854(1-2):257-62 ^ Fagius J, Aquilonius S-M (red.) Neurologi. Libris 2006. ISBN 91-47-05313-5 ^ Kamel. Science 16 ...
Fagius, Jan; Nyholm, Dag (2013). Neurologi (5). Liber. ISBN 9789147107902. *^ http://emedicine.medscape.com/article/342254- ...
"Regeringen satsar på demensvård - Neurologi i Sverige" (på sv-SE). Neurologi i Sverige. http://www.neurologiisverige.se/ ...
Fagius, Jan (2006). Neurologi (4:e). sid. 236-239 ^ McNeill, Katharine A.. "Epidemiology of Brain Tumors". Neurologic Clinics ...
Intratekal injektion Fagius, Jan (red.): Neurologi, s 93-95. Liber 2006 Lumbalpunktion i Nordisk familjebok (andra upplagans ...
"Neurologi i Sverige 2012". http://www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2012/12/nis.occident.se_rsl.pdf. Läst 5 februari ...
Han författade skrifter i psykiatri och neurologi. Han tilldelades professors namn 1970. Ekblad, Martin i Vem är det 1969 Döda ...
1924 utsågs han till professor i neurologi. Samma år ådrog han sig kronisk osteomyelit, något som sju år senare ledde till hans ...
Han författade skrifter i psykiatri och neurologi. Wretblad, K A Gunnar i Vem är Vem?: Stor-Stockholm (andra upplagan, 1962) ... i sektionen för psykiatri vid Svenska Läkaresällskapet 1958-61 och sekreterare i sektionen för psykiatri och neurologi 1942-51 ...
Han författade uppsatser i klinisk psykiatri och neurologi. White, Gayler i Vem är det 1993. ...
Motsvarande specialisering inom läkarskrået är "neurologi med habilitering". 1177 Vårdguiden, Habilitering Arbetsterapi ...
David H. Ingvar, docent, sedermera professor i neurologi. *Carl H. Lindroth, professor i entomologi ...
Foerster blev 1917 professor i neurologi i Breslau. Han utgav bland annat Die Kontrakturen bei den Erkrankungen der ...
Han författade skrifter särskilt rörande hjärnpatologi, psykiatri och neurologi. Wohlfahrt tog 1944 initiativ till Sveriges ... var docent i neurologi vid Karolinska institutet 1933-44 och i psykiatri 1944-60. Han var amanuens eller underläkare 1924-32 ... sekreterare i Svenska Läkaresällskapets sektion för neurologi och psykiatri 1931-36, ordförande 1943-46, ledamot av ...
Han författade skrifter i neurologi, psykiatri, socialmedicin och kriminologi. I sitt första gifte 1935-1942 med professor ...
Han har författat skrifter i neurologi och invärtes medicin. Ekbom, Karl E i Vem är det 1993. ... Ekbom blev medicine licentiat i Stockholm 1962, medicine doktor 1970, docent i neurologi vid Karolinska institutet 1970, var ... specialsakkunnig i neurologi vid Stockholms läns landsting från 1979, ordförande i Svenska neurologföreningen 1980-82 och ...
Åren 1887-90 var han Malmstensk professor i neurologi. Wising utövade en synnerligen omfattande praktik och publicerade ett ...
Han författade skrifter i neurologi, klinisk neurofysiologi, psykiatri, psykoterapi. Han var en av dem som införde begreppet ... Perris blev medicine doktor i Pavia 1951, specialistbehörig i neurologi och psykiatri 1954, legitimerad läkare i Sverige 1962, ...
... är en subdisciplin av anatomisk patologi, neurologi och neurokirurgi. Det ska inte förväxlas med neuropati, som ...
Wohlfart var professor i neurologi vid Lunds universitet från 1950. Han har bland annat givit namn till Wohlfart-Kugelberg- ...
Uppsala 2005 Fagius, Jan (red.), Neurologi. Stockholm 2006. ...
Hon installerades som professor i neurologi vid universitetets medicinska fakultet 2004. I sin doktorsavhandling från 1991 ...
Han var 1963-1977 landets förste professor i neurologi vid Helsingfors universitet och överläkare vid neurologiska kliniken vid ... Han publicerade arbeten inom neurologi, neuroendokrinologi, neuropsykiatri, hälsovård och medicinsk historia. Vidare skrev han ...
Det är ett tvärvetenskapligt fält där psykologi, psykiatri, neurologi och endokrinologi möts. Ämnet har framför allt betydelse ...
Den kliniska medicinska specialitet som behandlar det mänskliga nervsystemets sjukdomar kallas neurologi. Interaktionen mellan ...
Bland Nymans skrifter inom psykologi, neurologi och psykiatri märks Variations in Personality. A Multidimensional Study on a ...
Reumatologi och infektionssjukdomar är också enskilda basspecialiteter medan neurologi är en neurologisk speicalitet. En ...
Det är en diagnos som befinner sig i gränslandet mellan neurologi och psykiatri. I temporalloben finns viktiga centra för till ...