Läkemedel som Zanamivir hämmar frisättning av nya virus genom att hämma enzymet neuraminidas. Genom att frisättningen hämmas ...
... motverkar enzymet neuraminidas vilket är ett ytprotein. Zanamivir hämmar virusets frigörelse från de infekterade ...
Influensavirus finns i flera varianter och klassificeras genom två olika protein, hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). ... H5N1 består av den femte upptäckta typen av proteinet hemagglutinin, och den första kända typen av proteinet neuraminidas. ...
Dessa är neuraminidas-hämmande och dämpar spridningen av viruset i kroppen. Man har dock funnit vissa virusstammar som är ...
Influensa-viruset innehåller neuraminidas för att viruset ska kunna sättas fritt från cellerna. Enzymer är mycket viktiga i ...
... och neuraminidas (N), som vardera finns i 16 respektive 9 varianter, exempelvis H1N1 etc. Detta borgar för (minst) 144 olika ... och den första kända typen av proteinet neuraminidas. ...
Dessa är hemagglutinin (H) och neuraminidas (N), som vardera finns i 16 respektive 9 varianter, exempelvis H1N1 etc. Detta ... och den första kända typen av proteinet neuraminidas. ...
... och neuraminidas. Sorter av alla subtyper av influensavirus typ A har isolerats från vilda fåglar, även om sjukdom är ovanligt ...