... er hämmar kolinesteras och är nervgifter. Vissa är också allergiframkallande. Bra Böckers lexikon, 1976 Amid ...
... även de nervgifter.[källa behövs] Många användbara nervgifter återfinns inom ämnesgruppen alkaloider. Dessa utvanns ... Som kemiska stridsmedel används nervgifter i form av så kallad nervgas. I allmänhet är det dock inte fråga om gas i dessa fall ... Alla centralstimulerande ämnen är i någon mening nervgifter.[källa behövs] Till nervgifterna räknas till exempel koffein, ...
... som kallas nervgifter. Nervgiftet förändrar den normala verksamheten i nervsystemet. Detta kan eventuellt störa eller till och ...
Samtliga mambor har ett för människan farligt gift, främst bestående av nervgifter. Vuxna exemplar är med en längd av 1,5 till ...
Kobrorna har till stor del olika nervgifter som förlamar livsviktiga organ såsom lungor och hjärta men det finns även arter som ...