Johansson, Roland S (2008). "Nervceller i samarbete". i Fällman Hans, Born Bertil. Det friska och det sjuka nervsystemet. Umeå ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Det verkar också via nervceller; när TRH binds dit regleras neurotransmittorer. Blodvärdet av östrogen och tyreoideahormoner ...
Substansen saknar nervceller och blodkärl. Den har på Mohs hårdhetsskala ett värde mellan 5 och 8.[2] ...
Dessa celler synapsar på nervceller. Hexacorallia har ingen hjärna men de har enkla nervnät med neuroner som skickar ...
Pseudounipolära nervceller är nervceller i afferenta nervbanor. Deras två axoner ligger på var sin lång "arm" från en "T- ... Dessa skall inte blandas ihop med bipolära nervceller, som också har dendriter resp. axon på långa utskott och därmed liknar ... Pseudounipolära nervceller finns i perifera nervsystemet. Nervkroppen, soma, ligger i bakrotsganglierna. Det centrala axonet ... Notera alltså att pseudounipolära nervceller per definition inte har dendriter, utan två axon, ett perifert och ett centralt. ...
Neurohormoner produceras i nervceller och transporteras i vesiklar till ett mellanlager, och frisätts sedan genom nervstimulus ...
Istället har de ett decentraliserat nervnät som består av sensoriska nervceller som genererar signaler som svar på olika typer ... Hålrumssystem (gastral- eller tarmhåligheten). Celltyper: epitelmuskelceller, nässelkapslar (nematocyster), nervceller, ...
De nervceller som förstörs tros framför allt ha en roll i stabiliseringen av sömn och vakenhet, det vill säga de konsoliderar ... Narkolepsi hos människa orsakas av att en grupp nervceller i hjärnan som är inblandade i regleringen av sömn och vakenhet går ... Vid narkolepsi förstörs orexininnehållande nervceller i perifornikala hypotalamus. Processen har bevisats vara autoimmun. ...
En bunt axoner från flera nervceller bildar en nerv. Nervsignalen består av en elektrisk impuls som fortplantar sig genom ...
Nervceller som signalerar med hjälp av dopamin kallas dopaminerga. Den största ansamlingen av dopaminproducerande nervceller ...
Antalet nervceller är få och består mest av kornceller. Dock finns en del gliaceller. Lamina granularis externa, som framför ... medan den vita substansen huvudsakligen består av myeliniserade axon som sköter kommunikationen mellan nervceller. Den ...
Njutningen för mottagaren beror på känsliga nervceller runt analöppningen. Anilingus medför liksom oralsex risk att smittas med ...
Exempelvis har noradrenalinproducerande nervceller alfa-2 receptorer på sin yta. När det är mycket noradrenalin kring ...
Det "lurar" receptorer, tillåter opioider komma in och aktivera nervceller. Samtidigt aktiverar opioider nervcellerna på ett ...
Han menar att det inte är bevisat att nya nervceller kan ersätta döda nervceller hos vuxna människor. ... En enda nervcell kan ha tusentals kontaktpunkter med andra nervceller. Carlsson har upptäckt att dopamin är en sådan ...
Faktum är att nervceller som föds vid vuxen ålder är mer retbara än äldre nervceller på grund av differentiade GABA-receptorer ... Många av dessa nybildade nervceller dör kort efter att de har bildats, men en del av dem blir funktionella delar av den ... En rimlig teori är därför att dessa nervceller får en större roll i hippocampus i mekanismen hos HPA-axelns negativa feedback ( ... Forskare har visat att fysisk aktivitet i form av frivillig träning resulterar i en ökning av antalet nyfödda nervceller i ...
Nervsystemet är uppbyggt av två vävnader; nervceller, som förmedlar signaler genom depolarisering och synaptiskt frigjorda ...
En enda nervcell kan ha tusentals kontaktpunkter med andra nervceller. Arvid Carlsson upptäckte att dopamin är en sådan ... överföra sina budskap mellan nervceller. Eric Kandel upptäckte sedan hur synapsernas effektivitet kan förändras och med vilka ...
Transmittorsubstanser överför kemiskt signaler mellan nervceller i så kallade synapser. Kanske bildar latrotoxinet jonkanaler ...
Han menar att det inte är bevisat att nya nervceller kan ersätta döda nervceller hos vuxna människor. Arvid Carlsson bildade ... En enda nervcell kan ha tusentals kontaktpunkter med andra nervceller. Carlsson har upptäckt att dopamin är en sådan ... överföra sina budskap mellan nervceller. Den tredje Nobelpristagaren i medicin år 2000, Eric Kandel, upptäckte sedan hur ...
... består av nervvävnad som i sin tur består av dels nervceller, neuroner och dels av stödjande celler, gliaceller. ... Primitiva djur har särskilda nervceller som är ansvarig för särskilda funktioner. I komplexa nervsystem utför några miljoner ... Det centrala nervsystemet innehåller ungefär 100 miljarder nervceller och innehåller ungefär tio gånger så många gliaceller. ...
Vissa nervceller dör av överdriven stimulans av exitotoxiner, som t.ex. glutamat. Cannabinoider kan minska stimulansen och ...
Ett stort antal kommunicerande nervceller med gemensam funktion kallas för en nervbana. Ett exempel på nervbanor är ... Begreppet nervbanor betecknar alltså endast de banor av kommunicerande nervceller som återfinns inom det centrala nervsystemet ... Inom det centrala nervsystemet finns kluster av nervceller som kommunicerar med varandra genom synaptiska förbindelser. ... I det perifera nervsystemet kallas grupper av kommunicerande nervceller för nerver. ...
... er står för den elektriska isoleringen runt axoner på CNS-nervceller.. Oligodendrocyter är en typ av gliaceller ...
Inom det centrala nervsystemet finns kluster av nervceller som kommunicerar med varandra genom synaptiska förbindelser. Ett ... I det perifera nervsystemet kallas grupper av kommunicerande nervceller för nerver. Begreppet nervbanor betecknar alltså endast ... stort antal kommunicerande nervceller med gemensam funktion kallas för en nervbana.[1] ... de banor av kommunicerande nervceller som återfinns inom det centrala nervsystemet. Funktionella banor kan sträcka sig över ...
... receptorer finns på nervceller i nucleus arcuatus och i ventromediala hypotalamus. Ghrelinreceptorn är en G- ...
Hos alzheimerpatienter kan man se en förlust av nervceller och nervcellsutskott. Hjärnan "skrumpnar" och dess gyrus sjunker ...
ADH bildas i nervceller i en region av hjärnan som kallas hypotalamus. Från denna sträcker sig sedan nervtrådar till hypofysens ...
De är viktiga eftersom de innehåller stora delar av kroppens serotonerga nervceller. Man tror att antidepressiva läkemedel av ... typen SSRI-preparat agerar på serotonerga nervceller i nuclei raphes, samt deras målvävnader i storhjärnan. Den här artikeln är ...