Neisseria meningitidis) är en grupp bakterier som bland annat kan orsaka hjärnhinneinflammation (meningit). Personer i alla ...
Särskilt meningokocker (Neisseria meningitidis), en gramnegativ diplococcus organism, släpper endotoxin när den lyserar. ...
Neisseria meningitidis). Stafylokockerna ger hud-, mjukdels-, skelett-, hjärtklaffs- och ledinfektioner, pneumokockerna ger ...
Meningit som orsakas av bakterien Neisseria meningitidis (även kallad "meningokockmeningit") kan särskiljas från meningit som ... Äldre barn påverkas oftare av "Neisseria meningitidis" (meningokocker) och "Streptococcus pneumoniae" (serotyperna 6, 9, 14, 18 ... Ett latexagglutinationstest kan vara positivt vid meningit orsakad av Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, ... "Neisseria meningitidis "och "Streptococcus pneumoniae " tillsammans 80 % av alla fall av bakteriell meningit. Risken för " ...
N.gonorrhoeae är en av två patogener av släktet Neisseria, den andra är Neisseria meningitidis (meningokocker) som orsakar ... Neisseria gonorrhoeae (gonokocker) tillhör släktet Neisseria och är bakterien som orsakar den sexuellt överförbara sjukdomen ... Neisseria gonorrhoeae är gramnegativa diplokocker och koloniserar slemhinnor på ett antal olika platser i kroppen. Den angriper ... "Molecular Typing of Neisseria gonorrhoeae Causing Repeated Infections: Evolution of Porin during Passage within a Community", ...
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,Pseudomonas aeruginosa, stafylokocker, streptokocker grupp A, B, C, G, ...
Två arter anses vara strikt humanpatogena N. meningitidis, "meningokocker" som orsakar hjärnhinneinflammation (meningit, " ... Släktet Neisseria har fått sitt namn efter den tyske hudläkaren Albert Neisser som var den som först identifierade och beskrev ... Neisseria, ett släkte aeroba, gramnegativa och oxidaspositiva bakterier; ofta även katalasbildande. I maj 2016 omfattar släktet ... meningitidis och N. gonorrhoeae medan några är stavar, som N. bacilliformis, N. elongata och N. weaveri. Även de stavformade ...
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis. *Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, ...
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis. *Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, ...
Neisseria meningitidis). Stafylokockerna ger hud-, mjukdels-, skelett-, hjärtklaffs- och ledinfektioner, pneumokockerna ger ...