Släktet Neisseria har fått sitt namn efter den tyske hudläkaren Albert Neisser som var den som först identifierade och beskrev ... Neisseria, ett släkte aeroba, gramnegativa och oxidaspositiva bakterier; ofta även katalasbildande. I maj 2016 omfattar släktet ... "Genus Neisseria" (på engelska). List of procaryotic namnes with standing in nomenclature. LPSN. http://www.bacterio.net/ ... neisseria.html. Läst 28 maj 2016. ^ J. Elias, M Frosch och U Vogel (2011). "kap. 32". i James Versalovic & al. (på engelska). ...
"Transkriptomanalys av Neisseria gonorrhoeae ... , FoU Region Örebro län". www.researchweb.org. https://www.researchweb.org/is/ ...
Neisseria meningitidis) är en grupp bakterier som bland annat kan orsaka hjärnhinneinflammation (meningit). Personer i alla ...
Särskilt meningokocker (neisseria meningitidis), en gramnegativ diplococcus organism, släpper endotoxin när den lyserar. ...
Neisseria gonorrhoeae (gonokocker) tillhör släktet Neisseria och är bakterien som orsakar den sexuellt överförbara sjukdomen ... N.gonorrhoeae är en av två patogener av släktet Neisseria, den andra är Neisseria meningitidis (meningokocker) som orsakar ... Neisseria gonorrhoeae är gramnegativa diplokocker och koloniserar slemhinnor på ett antal olika platser i kroppen. Den angriper ... "Molecular Typing of Neisseria gonorrhoeae Causing Repeated Infections: Evolution of Porin during Passage within a Community", ...
... överförbar sjukdom som orsakas av den gramnegativa bakterien Neisseria gonorrhoeae. Bakterien är en humanpatogen. Gonorré är i ...
Utskotten finns mest hos gramnegativa bakterier, som till exempel Escherichia coli och Neisseria gonorrhoeae men även hos vissa ...
Bakterier Syfilis (Treponema pallidum) Gonorré (Neisseria gonorrhoeae) Klamydiainfektion (Chlamydia trachomatis) Mjuk schanker ...
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,Pseudomonas aeruginosa, stafylokocker, streptokocker grupp A, B, C, G, ...
... eller Neisseria gonorrhoeae (gonorré) misstänkas vara orsaken. Slidkatarr kan även bero på svampinfektion. Interstitiell cystit ...
... exempelvis bildar Neisseria diploida par, Streptokocker bildar kedjor, och Stafylokocker bildar klasar (kluster). Bakterier kan ...
... överförbar infektion orsakad av den gramnegativa bakterien Neisseria gonorrheae Svampinfektion - Svampinfektion i vaginan av ...
Listeria och Neisseria. MBL kan även binda till svamppatogener som Candida albicans och Cryptococcus neoformans samt vissa ...