... liksom den kvarvarande njuren efter en ensidig nefrektomi. Vid graviditet får sen hyperplasi av bröstkörtlarna. Ett annat ...
Behandling innefattar kirurgi (nefrektomi eller att bara ta bort tumören) och strålbehandling. ^ http://www.cancerresearchuk. ...
Behandlingen är vanligen ett radikalt eller partiellt borttagande av njuren, en så kallad nefrektomi. Om tumören är lokaliserad ...