De balansansvariga ger bud (Kr/MW) för upp- respektive nedreglering. Vid underbalans (låg frekvens) köper (avropar) den ...
Virusinfektionen leder till nedreglering av immunförsvaret vilket slutligen resulterar i T-cellslymfom. Detta innebär att ... MDV infektionen resulterar därmed i en nedreglering av immunförsvar eftersom ökad apoptos av T-celler sker i thymus. ...
Matris-metalloproteaser (MMP). Indirekt nedreglering av enzymerna MMP 2 och 9. Avancerad glykationsslutprodukt(AGE)bildning. ...
... och nedreglering. Sekundärregleringen sker i den så kallade Reglermarknaden. Den myndighet som i Sverige ansvarar för ...
Det finns en del bevis för att flow uppstår på grund av nedreglering av aktiviteten i den prefrontala cortex[15], fenomenet som ...