... kan framställas genom att absorbera klorgas i en varm lösning av natriumhydroxid i vatten enligt formeln: C l ... Natriumhypoklorit, NaClO, är hypokloritsyrans natriumsalt. Det är starkt oxiderande och används vanligen som blekmedel eller ... Ett exempel på en produkt som innehåller natriumhypoklorit är Klorin. Natriumklorit - NaClO2 Natriumklorat - NaClO3 ... Natriumhypoklorit som används för tekniska ändamål innehåller vanligen en del av den natriumklorid som bildas i tillverkningen ...
Natriumhypoklorit Kalciumhypoklorit (Oxoanjoner, Hypokloriter). ...
Natriumhypoklorit är starkt dödande för alla vattenlevande organismer. Det används ofta vid rengöring av föremål och personal ... är varumärke för ett rengöringsmedel som består av en lösning av natriumhypoklorit (NaClO) i vatten. På grund av denna ...
... framställs kommersiellt genom oxidation av ammoniak med natriumhypoklorit. Hydrazin är mycket energirikt (ΔHf0 12,1 ...
Natriumklorid - NaCl Natriumhypoklorit - NaClO Natriumklorit - NaClO2 Natriumperklorat - NaClO4 (Natriumföreningar, Klorater). ... är att det bildas mer natriumhypoklorit och natriumklorit än natriumklorat. Den huvudsakliga användningen för natriumklorat är ...
... framställs industriellt genom att blanda nitrometan (CH3NO2) och natriumhypoklorit (NaClO). C H 3 N O 2 + 3 N ... Triklornitrometan framställdes första gången 1848 av den skotske kemisten John Stenhouse genom att blanda natriumhypoklorit ( ...
Vanliga oxidationmedel i denna process är bly(IV)acetat och natriumhypoklorit. Arylhalider ger med vattenfri kopparcyanid ...
... kan framställas av järntriklorid (FeCl3), natriumhypoklorit (NaClO) och natriumhydroxid (NaOH). 2 F e C l 3 + 3 N ...
Det är stabilare än natriumhypoklorit och innehåller mer hypoklorit per massenhet (kg). Ämnet har en stark lukt av klor då det ... B-sanering Totalförsvarets forskningsinstitut Kalciumklorid Natriumhypoklorit (Antiseptika, Blekmedel, Hypokloriter, ...
Till exempel kan järn, natriumhypoklorit (NaClO) och natriumhydroxid (NaOH) bilda natriumferrat (Na2FeO4). 3 N a C l O + 2 N a ...
I såväl simbassänger som kommunalt dricksvatten används även natriumhypoklorit (NaClO) som bakteriedödande medel. Natriumklorid ...
För kommunala och andra större anläggningar kan också natriumhypoklorit komma till användning, men det finns också utrustningar ... Inom dricksvattenberedning kallas rening med hypoklorit (Natriumhypoklorit) eller klorgas för behandling med fritt klor. ...
... är ett mindre aggressivt blekmedel än natriumhypoklorit och ger mindre nedbrytning av färgämnen och textilier. ...
Den viktigaste är natriumhypoklorit som är ett kraftfullt blekmedel som ingår i till exempel produkter med varumärket Klorin. ...
NaCl Natriumhypoklorit - NaClO Natriumklorat - NaClO3 Natriumperklorat - NaClO4 ^ Natriumklorit, RIB Farliga ämnen, Myndigheten ...
... är ett varumärke för rengöringsmedel som består av en färglös lösning av natriumhypoklorit (NaClO) och natriumhydroxid ...
... av natriumhypoklorit. I de fall bakterier finns i rotkanalen lägger man ofta ett antimikrobiellt medel, vanligen ...
Denna bestod av att periodvis befukta såret med Dakins lösning, en utspädd lösning av natriumhypoklorit (den aktiva ...
... natriumhypoklorit, väteperoxid, saltsyra, smörsyra, salpetersyra, ättiksyra. Ej beständigt mot: bensaldehyd, brom, koldisulfid ...
... är ungefär hälften av all schellack blekt med natriumhypoklorit (NaClO), något som förutsätter modern industriell metodik. ...
NaCl Natriumhypoklorit - NaClO Natriumklorit - NaClO2 Natriumklorat - NaClO3 Litiumperklorat Kaliumperklorat Den här artikeln ...
... vanligtvis natriumhypoklorit, kalciumhypoklorit eller kvicksilverklorid[förtydliga]) krävs. Kvicksilverklorid används sällan ...
Andra varumärken av en sådan lösning av natriumhypoklorit (NaClO) i vatten saluförs också men på grund av denna ingrediens är ...
... natriumhypoklorit, saltsyra och väte medan Winchester Ammunition (som härstammar från Winchester Repeating Arms Company) ...
... inträffade det en olycka på badet då en blandning av saltsyra och natriumhypoklorit läckte ut och bildade giftig klorgas. Ingen ... främst vid lossningsplatsen för saltsyra och natriumhypoklorit som används vid rening av vattnet i bassängerna. Kommunen ...
Eosin D08AX03 Propanol D08AX04 Natriumtosylkloramid D08AX05 Isopropanol D08AX06 Kaliumpermanganat D08AX07 Natriumhypoklorit ...