Narkotikamissbruk och narkotikapolitik. En epidemiologisk och metodologisk studie av narkotikamissbruk av intravenös typ i ... Där kom han av en tillfällighet att bli den förste att diagnostisera intravenöst narkotikamissbruk i Europa, och från 1958 hade ... Det stod klart att narkotikamissbruk drev kriminalitet och var hälsovådligt för missbrukarna själva och efter debatt under ... År 1974 disputerade han vid Karolinska institutet på avhandlingen "Narkotikamissbruk och narkotikapolitik". Han blev docent ...
"Hälsokonsekvenser av alkohol- och narkotikamissbruk". socialstyrelsen. Arkiverad från originalet den 16 september 2015. https ...
Narkotikamissbruk av Dolf Tops (Studentlitteratur 2009). *Metadon på liv och död: en bok om narkomanvård och narkotikapolitik i ...
Han berättade om narkotikamissbruk, stölder och misshandel. "[Vi kunde] slå ner vanligt folk på stan. Om några tittade ...
Problematiskt narkotikamissbruk skattas utifrån iakttagbara beteenden och konsumtionsmönster hos de "administrativt synliga" ... Den utvidgade svenska motsvarigheten kallas för Tungt narkotikamissbruk. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och ... narkotikamissbruk (ECNN) använder definitionen "injektionsanvändning eller långvarig/vanemässig användning av opiater, kokain ...
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2008). Årlig rapport: situationen på narkotikaområdet i ... Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk rapporterar att det typiska priset för kokain i slutledet ...
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2008). Årlig rapport: situationen på narkotikaområdet i ... Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) rapporterar att priset på amfetamin i slutledet ...
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2008). Årlig rapport: situationen på narkotikaområdet i ... Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk rapporterar att normala priser bland cannabisanvändare i ...
Han tog flera patent för metoder ledande att avsluta narkotikamissbruk. Han var medlem i Board of Directors of the National ...
I Sverige har 150 personer på ett år avlidit av narkotikamissbruk . Kerstin Ekman blir tredje kvinna som väljs in i Svenska ...
Som distriktschef i North Delhi sjösatte hon en kampanj mot narkotikamissbruk. Kampanjen permanentades senare till Navjyoti ...
Ikes narkotikamissbruk ledde till ett allt mer oberäkneligt och fysiskt kränkande beteende. Detta medförde att gruppen ...
Upplysningsserier tar upp sociala frågor som till exempel narkotikamissbruk, psykisk sjukdom, preventivmedel etcetera. ...
Kommissionens främsta uppgift var att bekämpa narkotikamissbruk samt att förhindra nyrekrytering till drogmissbruk bland ...
På grund av narkotikamissbruk och tillhörande risker saluförs inte längre DXM-baserade preparat i Sverige. Hostmedicinen ...
Abstinens vid narkotikamissbruk - handläggning ^ "Arkiverade kopian". Arkiverad från originalet den 12 augusti 2010. https:// ...
Haims utsikter som skådespelare grusades dock i och med hans allvarliga narkotikamissbruk under 1980- och 1990-talen. Haim var ...
... aids och narkotikamissbruk. Han nominerades 2008 till Stora Radiopriset i kategorin Årets folkbildare. Nordegren har skrivit ...
Dödsattesten anger hjärtattack, antagligen förorsakad av omfattande narkotikamissbruk. Morrisons vänner i Paris har dock ...
Det får inte finnas något alkohol- eller narkotikamissbruk. Det krävs minst fyra veckors rökstopp före operationen. Patienten ...
Den gripande berättelsen om att ta sig ur ett alkohol- och narkotikamissbruk presenterades av författaren som helt självupplevd ...
Under följande år släppte Rowland ett par skivor med stora mellanrum, delvis på grund av ett svårt narkotikamissbruk. Slutligen ...
Andy McCoy hade just gett foten åt drogerna, och Billy G Bangs narkotikamissbruk satt inte bra i bilden. Bang själv fick en ...
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2008) s. 49 ^ Solon, Olivia. "Would you take LSD to give ... Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk rapporterade 2008 att priset varierade mellan 5 och 11 euro ... Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2008). Årlig rapport: situationen på narkotikaområdet i ...
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk noterar att även om det finns vissa rapporter i Europa om ... Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2008). Årlig rapport: situationen på narkotikaområdet i ...
Billys gamle kompis Louie dyker upp och snart är Billy i full gång igen med diverse småstölder och narkotikamissbruk. ...
Dokument 65 (1965 / 129 min) Serie om narkotikamissbruk i Sverige. • Svart vecka i Nimba (1966 / 62 min) Kring en svensk ...
Hon omskrevs ofta i skvallerpressen för sitt privatliv[förtydliga] och påstådda narkotikamissbruk under sent 80-tal och tidigt ...
... narkotikamissbruk och psykiatriska sjukdomar. Vid ovanliga tillstånd kan både klass 1- och klass 2-läkare lämna intyg om de ...