Marken täcks vårtid av många blommor; bland annat gullviva, påsklilja, vildtulpan och narciss. Tidigare har där även funnits ...
På våren prunkar lökväxter som snödroppe, krokus, tulpan och narciss. Tidigt på säsongen kan man även se ormöga med sina klart ...
... är en liten narciss med ursprung från Spanien och Portugal. Som flera andra narcisser, bland annat påsklilja och ...
Strax efter att de hade bildats höll de sitt första liveframträdande i Urawa Narciss, där de gav ut sin första singel, Ridicule ... Under 2005 uppträdde Sugar på ett antal ställen som Urawa Narciss, Ikebukuro Cyber, Holiday Shinjuku och Numazu Noir. Den 9 ...
... falsk narciss', och det är ett vanligt sätt att namnge en annan art i ett släkte. Narcisserna är inte uppkallade efter guden ...
nar-CISS-us GICK att SLÄCK-a TÖRST-ens BRÅN-ad, i KÄLL-ans TYST-a, SPEG-el-KLAR-a VÅG, o.s.v. Även om William Shakespeare inte ...
... älskar Narciss men han är besatt av en vattennymf som han inte kan fånga (nymfen är i själva verket hans egen spegelbild). Det ...
Narciss, text av Bertel Gripenberg (1925). *Siltavahti för sångröst och piano, arrangemang av sång för manskör (1928) ...
I parken växer bland annat lönn, cembratall, ask, hästkastanj, krokus och narciss samt buskar som spirea, ölandstok, havtorn, ...
Den 4 maj hade de sin första spelning på Uruwa Narciss, samma dag släpptes deras första singel, alkaloid showcase, som sålde ...
... ungefär som narciss. Frukten är ett klarrött bär, som är 7-12 mm i diameter. Växten är ursprunglig i större delen av Europa och ...