Nanoteknologi • Nordiska språk och litteratur • Filosofi • Fysik och astronomi • Statsvetenskap • Förhistorisk Arkeologi • ...
... är även den ledande patenthållaren inom nanoteknologi i USA. Garnier Diesel Vichy Maybelline NY Kérastase Matrix ...
Även framsteg inom nanoteknologi kommer att kunna tillämpas för genterapi. Genterapi diskuteras i Sverige och flera andra ...
Hon är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet sedan 2004. När hon tillträdde sin tjänst blev hon Sveriges yngsta ... Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj "för hennes grundläggande och tillämpande forskningsinsatser inom nanoteknologi och ...
På nanonivå har denna teknik ett överlapp med nanoelectromechanical systems (NEMS) och nanoteknologi. Viktiga grundläggande ...
Människans identitet påverkas av den snabba utvecklingen av GMO, nanoteknologi och artificiell intelligens. Perlas skapade ...
Nathan Gould - spelad av Paul Birchard, är en amerikansk biologiprofessor och forskare inom nanoteknologi. Han var tidigare ...
Strv 122B+ är bland annat försedd med en ny typ av "SLAT-pansar" med nanoteknologi. Det uppgraderade skyddet är uppbyggt för ...
Direktör för Öresundsuniversitetet (och Öresund Science Region) var Lars Montelius, professor i nanoteknologi vid Lunds ...
Caprica och de andra planeterna har länge använt nanoteknologi för att skapa små maskiner och datordelar. Allt mindre maskiner ...
Många förespråkare av teknologisk singularitet anser att nanoteknologi är ett av de största hoten mot människan. På grund av ... Andra faror som ofta nämns i sammanhanget är de som ofta associeras med molekylär nanoteknologi och genetisk modifiering. Dessa ... Andra, som Foresight Institute, förespråkar insatser för att skapa molekylär nanoteknologi, då man menar att det är en ... denna anledning anses ofta "seed AI" (en AI kapabel till självförbättring) ska föregå nanoteknologi. ...
Rosenholm är också docent i biomedicinsk nanoteknologi vid Åbo Akademi och leder en internationell tvärvetenskaplig ...
Namnet betyder "institutet för mikro- och nanoteknologi i Göteborg", där IMEGO är beläget, intill Chalmers tekniska högskola. ...
the Engineer - har nanoteknologi i sin kropp, som tillåter henne göra att flyga och konstruera komplicerade apparater. the ...
Med nästan 100 000 studenter är stadens universitet renommerat för dess forskning inom nya material och nanoteknologi. Delar av ...
Han blir till synes dödad, men återuppstår via nanoteknologi som en sorts cyborg-version av sig själv. Han blir till slut ...
... finansierat av svenska staten och Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap och nanoteknologi. Målet med NanoLund är ...
Genom att Upgrade består av nanoteknologi, så kan den smälta ihop med och ta kontroll över elektronik och maskiner. Detta ...
Med hjälp av en nanoteknologi får han en ostoppbar kraft, som bland annat sin kraft att kunna självläka direkt. Företaget som ...
Vidare uppmärksammas vikten av att hantera existentiella risker, såsom risker med nanoteknologi, bioteknologi, utvecklandet av ...
... nanoteknologi, partikelfysik, kvantmekanik och biofysik. Institut for teoretisk Fysik grundades 1921 av den teoretiske fysikern ...
I synnerhet är det forskning inom områden nanoteknologi, bioteknologi, bioinformatik, biofarmakologi, agro-biotech, biomimetics ...
MNT skulle involvera att kombinera fysikaliska principer som påvisats av biofysik, kemi, samt andra former av nanoteknologi med ... Molekylär nanoteknik (även molekylär nanoteknologi, molecular nanotechnology) (MNT) är en teknologi som bygger på förmågan att ...
I den går han till angrepp på den optimistiska syn på artificiell intelligens, robotik och nanoteknologi som till exempel Ray ...
... AB är ett svenskt företag som arbetar med nanoteknologi, som grundades 2006 baserat på forskning på ...
... slutade Gerber på IBM och började helhjärtat satsa på sin nya roll som projektledare för kantileverprojekt inom nanoteknologi ...
... nanoteknologi, produktdesign, studier i kemi och biologi, samt väg- och vattenbyggnadsteknik. The School of Medicine ( ...
... inom nanoteknologi (engelska: Feynman prize in nanotechnology ) är ett pris som delas ut av Foresight Institute ...
... återhämtning efter stroke med hjälp av nanoteknologi. ^ [a b] "LIBRIS - Protein kinase inhibition in ...". libris.kb.se. http ...
... genmodifiering och nanoteknologi. I Sverige tillfrågades 1 000 personer av vilka 86 procent ansåg att vindkraft har en positiv ...