Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger ...
Även framsteg inom nanoteknologi kommer att kunna tillämpas för genterapi. Genterapi diskuteras i Sverige och flera andra ...
Nanoteknologi • Nordiska språk och litteratur • Filosofi • Fysik och astronomi • Statsvetenskap • Förhistorisk Arkeologi • ...
Människans identitet påverkas av den snabba utvecklingen av GMO, nanoteknologi och artificiell intelligens. Perlas skapade ...
Nanoteknologi er materialer og systemer basert på fenomener og prosesser som foregår på nanometerskala. Ofte brukes «nano» som ...
Nathan Gould - spelad av Paul Birchard, är en amerikansk biologiprofessor och forskare inom nanoteknologi. Han var tidigare ...
Strv 122B+ är bland annat försedd med en ny typ av "SLAT-pansar" med nanoteknologi. Det uppgraderade skyddet är uppbyggt för ...
Hans forskning har kretsat kring nanoteknologi, nanostrukturer och nanotrådar. ^ "Spekulationer om Nobelpristagarna". YLE. http ...
... är även den ledande patenthållaren inom nanoteknologi i USA. Garnier Diesel Vichy Maybelline NY Kérastase Matrix ...
Hon är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet sedan 2004. När hon tillträdde sin tjänst blev hon Sveriges yngsta ... Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj "för hennes grundläggande och tillämpande forskningsinsatser inom nanoteknologi och ...
Programmet gästas av bland annat författare, forskare och futurister, och behandlar ämnen som till exempel nanoteknologi, ...
På nanonivå har denna teknik ett överlapp med nanoelectromechanical systems (NEMS) och nanoteknologi. Viktiga grundläggande ...
I synnerhet är det forskning inom områden nanoteknologi, bioteknologi, bioinformatik, biofarmakologi, agro-biotech, biomimetics ...
MNT skulle involvera att kombinera fysikaliska principer som påvisats av biofysik, kemi, samt andra former av nanoteknologi med ... Molekylär nanoteknik (även molekylär nanoteknologi, molecular nanotechnology) (MNT) är en teknologi som bygger på förmågan att ...
Direktör för Öresundsuniversitetet (och Öresund Science Region) var Lars Montelius, professor i nanoteknologi vid Lunds ...
Caprica och de andra planeterna har länge använt nanoteknologi för att skapa små maskiner och datordelar. Allt mindre maskiner ...
Många förespråkare av teknologisk singularitet anser att nanoteknologi är ett av de största hoten mot människan. På grund av ... Andra faror som ofta nämns i sammanhanget är de som ofta associeras med molekylär nanoteknologi och genetisk modifiering. Dessa ... Andra, som Foresight Institute, förespråkar insatser för att skapa molekylär nanoteknologi, då man menar att det är en ... denna anledning anses ofta "seed AI" (en AI kapabel till självförbättring) ska föregå nanoteknologi. ...
... nanoteknologi, produktdesign, studier i kemi och biologi, samt väg- och vattenbyggnadsteknik. ...
Namnet betyder "institutet för mikro-och nanoteknologi i Göteborg", där IMEGO är beläget, intill Chalmers tekniska högskola. ...
the Engineer - har nanoteknologi i sin kropp, som tillåter henne göra att flyga och konstruera komplicerade apparater. the ...
Med nästan 100 000 studenter är stadens universitet renommerat för dess forskning inom nya material och nanoteknologi. Ingen ...
Han blir till synes dödad, men återuppstår via nanoteknologi som en sorts cyborg-version av sig själv. Han blir till slut ...
... genmodifiering och nanoteknologi. I Sverige tillfrågades 1 000 personer av vilka 86 procent ansåg att vindkraft har en positiv ...
Genom att Upgrade består av nanoteknologi, så kan den smälta ihop med och ta kontroll över elektronik och maskiner. Detta ...
Vidare uppmärksammas vikten av att hantera existentiella risker, såsom risker med nanoteknologi, bioteknologi, utvecklandet av ...
... professor i nanoteknologi, civilingenjör 12 augusti - Owe Sandström, lärare, kläddesigner 13 augusti - Fredrik Reinfeldt, ...
Han har även fått en rad olika priser, bland många andra Feynmanpriset i nanoteknologi 2001 för sin forskning på nanotrådar och ...
... sin förmåga att leda och stimulera till en kreativ forskningsmiljö och för hans starka bidrag till utveckling av nanoteknologi ...
... nanoteknologi, partikelfysik, kvantmekanik och biofysik. Institutet grundades 1921 av den teoretiske fysikern Niels Bohr, som ...
I den går han till angrepp på den optimistiska syn på artificiell intelligens, robotik och nanoteknologi som till exempel Ray ...