Till skillnad från modernare läkemedel mot alkoholberoende, naltrexon och acamprosat, har disulfiram ingen dämpande effekt på ...
Nikotin N07BA02 Bupropion N07BA03 Vareniklin N07BB01 Disulfiram N07BB02 Kalciumkarbamid N07BB03 Akamprosat N07BB04 Naltrexon ...
Digitalisantitoxin V03AB25 Flumazenil V03AB26 Metionin V03AB27 4-dimetylaminofenol V03AB29 Kolinesteras V03AB30 Naltrexon ...
... vuxna barn till alkoholister Al-Anon för anhöriga och vänner till alkoholister Alkovåld Campral Don't Drink and Drive Naltrexon ...
... är ett ämne mot alkoholberoende som i Sverige ingår som aktiv substans i läkemedlet Naltrexon Vitaflo. Naltrexon ... Halveringstiden i plasma är för naltrexon omkring 4 h och för dess aktiva metabolit 6-β-naltrexol 13 h. Naltrexon var från ... Skillnaden mellan naltrexon och naloxon, som används mot heroinöverdoser, är framför allt att naltrexon har en avsevärt längre ... Naltrexon används också i betydligt lägre doser mot vissa former av autoimmuna tillstånd, framför allt multipel skleros och ...
... , C19H21NO4, är ett motgift mot opioider samt opiater. Det marknadsförs i Sverige främst under namnet Naloxon. Naloxon användes tidigare under namnet Naracanti men sedan 1997 är detta namn avregistrerat för läkemedlet.[1] Medlet används för att häva den nedsatta andningsförmåga som förekommer vid överdosering av opioider och motverkar också opioidinducerad förstoppning. Naloxon finns också i läkemedlet Suboxone, då i kombination med opioiden buprenorfin.[2] Detta läkemedel används mot opiatberoende, där naloxonet ska försvåra att man injicerar Suboxone, då detta även i vissa fall kan vara skadligt. Biverkningar förekommer dock i samband med intag av naloxon, såsom sömnlöshet och i vissa fall paranoida symptom. Substansen finns också i läkemedlet Targiniq tillsammans med opioiden oxikodon - kombinationen marknadsförs av läkemedelsföretaget bakom preparatet med ändamålet att ge patienten nödvändig smärtlindring, samtidigt som opioidinducerad ...
... , summaformel C17H19NO4, är en kraftigt smärtstillande opioid. Substansen utvinns ur morfinderivatet tebain och är 6-8 gånger så potent som morfin. För närvarande[när?] finns inga läkemedel med oximorfon registrerade i Sverige, och är därför mycket sällsynt förekommande. Det ringa förekomsten av substansen på svarta marknaden i Sverige tros härstamma från smuggling från utlandet. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 års allmänna narkotikakonvention, samt i förteckning II i Sverige.[1] ...
... (varunamn Leptanal, Durogesic, Matrifen, Actiq, Abstral samt Fentanyl+företagets namn) är en syntetisk opioid, inom sjukvården använd för smärtlindring. Preparatet togs fram 1959 av det belgiska läkemedelsföretaget Janssens grundare läkaren Paul Janssen. Ämnets effekt är vid en viss dos identisk med heroin;[1] skillnaden är att de olika fentanylerna kan vara hundra gånger starkare än morfin per viktenhet,[2] beroende på exakt sammansättning. En outspädd dos fentanyl är inte större än ett saltkorn. Effekten av fentanyl varar under ganska kort tid i jämförelse med heroin, men en del av de derivat som förekommer varar dock längre tid. ...
Naloxon · Naltrexon. Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
I det svenska samhället har bland annat nykterhetsrörelsen förespråkat en mycket restriktiv användning av buprenorfin på grund av att preparatet har hög missbrukspotential[6]. Kritikerna mot läkemedelsbehandling vid opioidberoende menar att målsättningen med behandlingen borde vara att den avslutas och patienterna blir helt drogfria[7]. Ett antal studier har dock visat att riskerna med att avsluta behandlingen är så pass stora för patienterna att denna målsättning övergetts[8]. Kritikerna har också pekat på det faktum att buprenorfin smugglas ut från personer som erhåller läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende till personer som säljer dem på den illegala marknaden[9]. I Sverige obduceras årligen ett antal tusen personer för att fastställa dödsorsaken. Enligt dessa undersökningar ökade antalet personer med buprenorfin i kroppen när dödsfallet inträffade från 1 person år 2002 till 66 st år 2011.[10] Dock alltid i kombination med t.ex. alkohol eller ...