NADPH-oxidas. Aktivering av enzymet som leder till H2O2-produktion. Agmatin förekommer i små mängder i livsmedel från växter, ... Demady DR, Jianmongkol S, Vuletich JL, Bender AT, Osawa Y (2001). "Agmatine enhances the NADPH oxidase activity of neuronal NO ...
I fagocyter produceras superoxid i stora mängder av enzymet NADPH-oxidas för att användas i syreberoende mekanismer för att ...
... är ett enzym som genom att överföra elektroner från NADPH till syre bildar superoxid, en fri syreradikal som ...