... ns bark indelas i lober: pannlob, hjässlob, nacklob, tinninglob och enligt många auktoriteter insula. Inom dessa ...
Ett annat exempel är synnerven, som skickar visuell information från näthinnan till synbarken i hjärnans nacklob. I det ...
... till syncentrum i hjärnans nacklob, som bearbetar och tolkar informationen vi ser. Då näthinnan betraktas genom ett oftalmoskop ...