Patienter med sekundär dystoni har även andra neurologiska sjukdomstecken, såsom parkinsonism eller myoklonus.[1][3] Exempel på ...
Stockholm: Hygiea Lundborg, Herman (1903) (på tyska). Die progressive Myoklonus-Epilepsie (Unverricht's Myoklonie). Uppsala: ...
Flera njursviktspatienter utvecklade myoklonus vid mottagning pregabalin, uppenbarligen som ett resultat av gradvis ... depression letargi agitation anorgasmi hallucinationer myoklonus hypoestesi takykardi ökad salivproduktion svettningar rodnad ...
... kortikobasal degeneration och multipel systematrofi Tremorsjukdomar som essentiell tremor Tics Dystonier Myoklonus Wilsons ...
... myoklonus, korea, tics, degeneration (Alzheimers, alkoholutlöst, senil demens), myelinförstörande sjukdomar som multipel ...