Stockholm: Hygiea Lundborg, Herman (1903) (på tyska). Die progressive Myoklonus-Epilepsie (Unverricht's Myoklonie). Uppsala: ...
Patienter med sekundär dystoni har även andra neurologiska sjukdomstecken, såsom parkinsonism eller myoklonus. Exempel på ...
Flera njursviktspatienter utvecklade myoklonus vid mottagning pregabalin, uppenbarligen som ett resultat av gradvis ...
... kortikobasal degeneration och multipel systematrofi Tremorsjukdomar som essentiell tremor Tics Dystonier Myoklonus Wilsons ...
... myoklonus, korea, tics, degeneration (Alzheimers, alkoholutlöst, senil demens), myelinförstörande sjukdomar som multipel ...