Se även Kategori:Mykotoxiner Artiklar i kategorin "Giftiga svampar". Följande 65 sidor (av totalt 65) finns i denna kategori. ...
Detaljerad information om mykotoxiner. Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom ...
Vissa former av mögel framställer mykotoxiner. Gifterna har praktisk användning i form av antibiotika. Speciellt släktet ... är troligt att såväl sporer som mykotoxiner bidrar till ohälsan.[källa behövs] Norsk forskning har uppmärksammat förekomst av ...
De former av mykotoxiner som kan påträffas i Sverige är aflatoxiner, som kan finnas i bland annat ris och jordnötter, samt ... Mykotoxiner (eller mögelgifter) är giftiga sekundära metaboliter som bildas av olika mögelsvampar som växer på livsmedel och ... "Fördjupad information om mögel och mykotoxiner". www.livsmedelsverket.se. Arkiverad från originalet den 20 september 2016. ... ochratoxin A, alkaloiderna i mjöldryga och Fusarium-mykotoxiner i spannmål. Namnet härstammar från grekiska mykes, svamp och ...
... -svampar producerar många sekundära metaboliter vilket inkluderar flera mykotoxiner. Flera Fusarium-arter kan också ...
Detaljerad information om mykotoxiner på engelska Utförlig information om mykotoxiner och foder på engelska Denna artikel inom ... Ochratoxin A, B och C är mykotoxiner som produceras av några arter av Aspergillus och Penicillium till exempel Aspergillus ...
Svampen som används i framställningen av Quorn innehåller inga former av mögelgifter (mykotoxiner). Framställningen av ...
Dessa svampar producerar ämnen kallade mykotoxiner som är giftiga för människor och djur och som vid förtäring kan ge skador på ...
Dessa mykotoxiner kan ha negativa hälsoeffekter på både människor och djur och därför finns gränsvärden för spannmål som säljs ... Svamparna infekterar axen när grödan växer på fältet och kan orsaka skördeförluster och även bilda mögelgifter, mykotoxiner. ...
Det kan räcka med mycket små mängder mykotoxiner eller mögelsporer för att en person med förhöjd känslighet skall få besvär. ... är inte säkert att alla mykotoxiner (mögelgifter) försvinner. Inomhusmiljön kommer dock att bli markant bättre. Isolering av ... http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg_och_hjaelpmedel/fuktskador/mykotoxiner/ ^ http://www.sp.se/sv/index/services/moist/crawl_ ...
... en sjukdom som förutom skördenedsättning kan leda till att skörden blir kontaminerad av mykotoxiner. Gibberella zeae producerar ...
... mykotoxiner).[15] Framställningen av produkten sker enbart i Marlow Foods fabriker i Storbritannien.[16] ...