Senare fall rapporterades förekomma i samband med Lyme sjukdom och mykoplasma-infektioner ("tex lunginflammation"). NIH- ...
Mykoplasmainfektioner kan behandlas med antibiotika, i första hand tetracyklin och erytromycin, som hämmar bakteriernas syntes ...