En av dessa hemtester är riktad mot att testa sig själv för övervikt. I testet testar man de olika generna som kan inverka på ... FTO-genen beskrevs för första gången år 1999, då forskare genom mutagenes (ett samlingsnamn på de metoder vilka används för att ...