En av dessa hemtester är riktad mot att testa sig själv för övervikt. I testet testar man de olika generna som kan inverka på ... FTO -genen beskrevs för första gången år 1999, då forskare genom mutagenes plockade bort flera hundra baspar av en gen, som ...
En av dessa hemtester är riktad mot att testa sig själv för övervikt. I testet testar man de olika generna som kan inverka på ... FTO-genen beskrevs för första gången år 1999, då forskare genom mutagenes (ett samlingsnamn på de metoder vilka används för att ...