Mutagener kan användas om man på konstgjord väg vill orsaka mutationer, detta kallas för mutagenes. I berättelserna om Teenage ...
... även mutagener. Halten av cancerframkallande heterocykliska aminer varierar med tillagningsättet som till exempel hur länge ...
ENU-mutagener användes också av Beutler och hans kollegor för att studera det globala svaret på ett definierat smittämne. Genom ...