Då annan sjukdom orsakar smärta bör om möjligt behandlingen riktas mot orsaken.[2] Vid klassisk muskuloskeletal ryggsmärta ... Liten möjlighet till utveckling i arbetet. *Skiftarbete. Arbetsmiljölagen kräver att arbeten ska vara tillgängliga för alla. ...