Utanpå, eller på, buken är ett antal muskler belägna. Dessa nedanstående är muskler på framsidan av buken och dess olika ... Musculi intercostales är platta muskler som finns mellan revbenen. Funktionen är att få revbenen att närma respektive flytta ...
Aktiverade muskler[redigera , redigera wikitext]. Bencurl aktiverar baksida låret. *biceps femoris. *semitendinosus ...
Aktiverade muskler[redigera , redigera wikitext]. Benspark aktiverar främst framsidan av benet. *Rectus femoris ...
Huvudartikel: Människans muskler. *Muskel. *Skelettmuskel. *Muskelgrupp. *Lista över skelettmuskler. Se även[redigera , ...
Skulderbladets muskler. Denna anatomirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra ...
Den yttre sneda bukmuskeln (latin: Musculus obliquus externus abdominis) är en muskel som har sitt ursprung i revbenen och breder ut sig i en riktning mot mitten och nedåtstigande (inferiomedialt) från thorax till buken. Muskeln övergår i mitten av nyckelbenslinjen (medioclavicularlinjen) till att bli en platt sena (aponeuros) med en förtjockning i sin nedre del som bildar ett ligmanent (ligamentum inguinale). Ligamentet sträcker sig mellan den främre övre taggen på tarmbenet (spina iliaca anterior superior) och en tagg på blygdbenet (tuberculum pubicum) där muskeln fäster. Muskeln gör det möjligt att röra bålen, både i form av rotation och böjning (flexion). ...
coracoacromiale). Arm Skulderbladets muskler. ...
... ens muskler delas in i följande grupper. *Halsens muskler (Riktiga muskler). *Nackrosettens muskler (musculi suboccipitales ...
... (latin: musculi lumbricales, "maskliknande muskler") är, i människans kropp, fyra små skelettmuskler i ...
Vänster underarms djupa muskler. Flexor digitorum profundus syns till vänster på underarmen och dess fyra senor ses sträcka sig ...
I artikeln katt behövs en källa på uppgiften om antal muskler i öronen. Denna och andra artiklar kan bli bättre om du deltar i ...
Männen visar muskler och styrka. "Ingoma" och "Indlamu" är de typer av zuludanser som dansas mest och oftast på bröllop, men ...
Glykogen lagras även i muskler. Levern har specifika enzymer som kan bilda glykogen från glukos. Den kan också lagra glukos för ...
a. muskler, blod och urin. Bunden till ribos och fosfat bygger den upp inosinsyra, en nukleotid vilken i organismen tjänar som ...
hjärnan, muskler, mjälte och njurar. I levern utvecklas larven till en metacestod: en vätskefylld blåsa som efter 2-4 månader ...
Muskler är en form av mjukdel. Denna anatomirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
För att förlänga muskler, se Stretching. En sträcka är inom matematiken en del av en rät linje, som avgränsas av två punkter på ...
Den långa svansen har starka muskler. Tidigare fanns arten i nästan hela norra Australien. Idag har glasögonvallaby ett mindre ...
Muskler på benets baksida, ytliga lagret. ^ [a b c] Moore, Keith L; & Dalley Arthur R (2008). Clinically Oriented Anatomy (6th ...
... , eller sätesmusklerna, kallas de muskler som utgår från och täcker höftbenet och korsbenet och är fästa vid ... Glutealmusklerna utgörs av tre individuella muskler: gluteus maximus, gluteus medius och gluteus minimus. ...
Skuldergörlden kallas ibland även "skulderringen". Skuldergördelns muskler Axelledens muskler Arm Övre extremitetens muskler ...
Skuldergördelns muskler Övre extremitetens skelett Arm. ...
Lateral vy av halsens och kraniets muskler.. Illustration: Gray's Anatomy, 1918. (PD) ... Flera fibrer flätas samman med muskler i höjd med munnens lägre delar. ...
Stimuleringen av dessa muskler styrs av reflexer. Huvudartikel: Ögonfärg hos människan Färgen på människans regnbågshinna ...
Speciellt pälssälar har framfenor med starka muskler. Framfenorna har fem tår med förkrympta fingernaglar vid den första och ...
Den är en av kroppens största muskler. Nedtill sitter den fast ungefär mitt på ryggraden, på tionde till tolfte revbenen, och ...
De flesta muskler har fibrer som är orienterade i samma riktning, i en linje från ursprunget till fästet. Hos pennata muskler ... Man skiljer främst mellan snabba vita muskler som snabbt är uttröttbara och långsamma röda muskler som är uthålliga. Andelen ... Sådana muskler finns på olika ställen i kroppen. Några exempel är regnbågshinnan i ögat, läpparna, övre magmunnen och ändtarmen ... Muskler har alltså 15 % högre densitet än fettvävnad. Musklers verkningsgrad har beräknats till någonstans mellan 14 och 27 % ...
ISBN 91-47-04884-0 Hypotenar Handens muskler Övre extremitetens muskler Övre extremitetens skelett Arm Skelettmuskel. ... Handens övriga muskler innerveras av n. ulnaris. Anatomisk atlas, Michael Budowick, Jan G. Bjålie, Bent Rolstad, Kari C. ... M. adductor pollicis är den djupast liggande av muskelgruppens muskler och kan föra tummen mot handen (adduktion). ... Tenar består av fyra muskler: M. abductor pollicis brevis är tenars mest ytliga muskel. Den har sitt fäste på basen för tummens ...
Nerven löper sedan vidare mellan dessa muskler. I underarmens distala hälft avger n. ulnaris en sensorisk gren (ramus dorsalis ... och försörjer underarmens och handens muskler och hud. Nerven är den som oftast ger upphov till en s.k. änkestöt vilket beror ...
Kanske var nosknölen ett fäste för muskler. Bulan torde också, enligt en del forskare, ha använts som en ljudförstärkare ...