En muskelsammandragning ger störst rörelse i den kroppsdel som är längst från kroppens centrum. När överarmsmuskeln, biceps, ...
... är nödvändig för att ge en muskelsammandragning. När acetylkolin inte längre kan fungera som transmittor kommer inte nerven att ...
... muskelsammandragning). Retinakel finns i eller kring handleden (art. radiocarpea), knäleden (art. genus) och fotleden (art. ...
Peristaltiska muskelrörelser är en beteckning på muskelsammandragning som sker på ett rytmiskt sätt, och genom att fortplanta ...