Muskelavslappning och exponering genom virtual-reality var associerat med sämre resultat. Andningsövningar och exponering in- ...
Injektion av botuliniumtoxin medför lokal muskelavslappning vid injektionsstället. Effekten av injektionen är som störst efter ...
Vid dödsfall finns det även en normal muskelavslappning som gör att kroppsdelar sjunker eller hänger ner mot underlaget. Det ...
... var ett analgetikum som användes för muskelavslappning och smärtlindring vid måttliga till svåra smärttillstånd, ...
... ger en snabb induktion samt en god och lättstyrd anestesi med adekvat muskelavslappning vid de flesta operationer. ...
... beror på att giftet verkar antagonistiskt på de nikotinerga acetylkolinreceptorerna vilket leder till muskelavslappning och att ...
... är en medicinsk term för muskelstelhet, toniska muskelkramper, som uppstår genom fördröjd viljestyrd muskelavslappning ...