... muskarinblockerare och muskarinantagonister) påverkar muskarinreceptorer. De flesta antikolinerga läkemedel är antimuskariner. ...