De blir då mycket motståndskraftiga mot tryck utifrån. Om man låter en droppe av smält glas hastigt avkylas i vatten bildas en ...
... är mycket hård och sprickfri och har ovanligt hög motståndskraft mot tryck, stötar och deformering; den är också ...
Mening med detta var att justera motorns mottryck för att skapa ett jämnt effektregister utan svackor. Därav kom namnet exup. ...
I Nationalförsamlingen debatterades åtgärderna ingående, då 1955 års lag även ger utrymme för åtgärder mot tryck- och ...
Dragkraften riktas i linje med förlossningskanalen och mottryck appliceras på mellangården för att minimera risken för större ...
Ett sätt är en enhet som ger ifrån sig en ljudsignal, en annan variant skapar en vibration eller mottryck på gaspedalen. Under ...
... men lämnade dem mindre motståndskraftiga mot tryck. Inte heller hade en stödplatta för handtagskoppling installerats, även om ...
Vid oljedrift gav G4 precis som G3 250 MW el vid kallkondens, och vid mottryck 220 MW el och 365 MW fjärrvärme. När pannan ...
En stjärna balanseras hela sin livstid av två krafter, gravitationen som försöker komprimera stjärnan och det mottryck som ...
... det spelar ingen roll hur stort mottryck det är. Nackdelen med en sådan pump är att om man stänger av flödet när pumpen är ... centrifugalpump varierar flödet beroende på hur högt vattnet måste lyftas upp innan det når pumpen och hur stort mottryck det ...
Då bubblan stigit tillräckligt nära fartygsskrovet blir vattnets mottryck ovanifrån för litet för att hålla bubblan intakt och ...
... ögonen inte får något mottryck utifrån, i motsats till exempelvis hjärnans yttre blodkärl som får mottryck från kraniet och ...
För att lösa detta har många tvåtaktsmotorer utrustats med ett expansionsrör (bilden ovan), som skapar mottryck av avgaserna ...
Hornet ökar membranets belastning (det mottryck membranet känner) och minskar membranets amplitud för en given ineffekt, vilket ...
M: matrismekanik, mjuk materia / mjuk kondenserad materia, mottryck. *N: numerisk apertur, Nukleation ...
... mottryck, magnetventil/solenoidventil , månkniv, magnetventil/solenoidventil(nn),(en) ...