Den har hög tolerans mot gifter och har observerats äta både skorpioner och giftiga ormar.[4] Under födosöket kan den vara ...
Mithridates sades ha konstruerat ett läkemedel som gjorde honom immun mot gifter, vilket var mycket eftertraktat bland dåtidens ... bland annat immunitet mot gifter. Genom att blanda ormkött hoppades man överföra denna kraft på sig själv. En annan ingrediens ...
Hans krafter ger honom en resistens mot gifter, droger och sjukdomar. Han är också en atlet såsom snabbhet, styrka och har ...
Redguarderna också välsignade med hård kroppskonstitution, motståndskraft mot gifter och otrolig snabbhet. Redguarderna är av ...
Rummet hade då varit fyllt av motgifter, och en liten säng i alfstorlek. Argus Filch har nämnt att han brukar hämta städsaker ...
Två andra verk, en bok om gifter och motgifter samt tre böcker om giftiga djurs bett, har tillskrivits Dioskorides men detta ...
Kräkreflexen utvecklades antagligen som ett försvar mot gifter i mat, men kräkningar kan framkallas av en rad andra saker. ...
Där finns två parter; de som är nämnda som givare och mottagare, men det nämns också att mottagaren ska ge motgifter för gåvan ...
... , även kallad venetiansk teriak, var ett universalmedel som användes som antidot mot gifter eller svåra sjukdomar i ...
Ett universalmedel kan också alternativt förekomma alla olika slag av förgiftningar, genom att det skulle innehålla motgifter ...
Medicinen hade dock bieffekter; hon blev immun mot gifter och radioaktivitet, kunde klättra på väggar och attraherar alla män i ...
En del motgifter binder upp det toxiska ämnet så att det inte kan tas upp av kroppen, andra snabbar på utsöndringen av ämnet. ...
... motgifter i den mening att man genom att använda dem skulle vara skyddad mot förgiftningar. I sådana antidot ingick som en ...
Har även immunitet mot gifter) En ickespelbar ras är Dremora och om man har expansionpaketet "Shivering Isles" ingår också ...
... att organismen har en förmåga att bilda motgifter mot bakteriegifter. Hans upptäckter var grunden till immunitetsläran och de i ...
Möjligen är det en sådan induktion som gör att enskilda råttor kan bli resistenta mot gifter, men det är också känt att ...
Ytterligare om ormars färg och namn Om ormars uppehållsort och hemvist Om herdars strid mot ormar Om teriak och andra motgifter ...