... , summaformel C17H19NO3, är ett morfinderivat. Varunamn i Sverige är Palladon vilket finns tillgängligt som ...
... , summaformel C18H21NO2, är ett morfinderivat. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 ...
... , summaformel C18H21NO4, är ett så kallat morfinderivat; det är ett halvsyntetiskt smärtstillande preparat som härleds ...
... , Dihydrokodeinon eller Hydrokon, summaformel C18H21NO3, är ett morfinderivat. Preparatet används i Sverige endast på ...
... , även kallat morfosan, summaformel C18H22BrNO3, är ett morfinderivat. Ämnet används inom veterinärmedicinen. ...
... , summaformel C25H33NO4, är ett morfinderivat som patenterades 1962. Preparatet används huvudsakligen inom ...
... , C18H21NO3, är ett smärtstillande ämne, ett morfinderivat, tillhörande gruppen opiater. Kodein är en av de naturliga ...
... (apomorfinhydroklorid), C17H17NO2 är en kemisk substans och läkemedel, ett morfinderivat. Ämnet har tre ...
... , även kallat genomorfin, summaformel C17H19NO4, är ett narkotikaklassat morfinderivat. I jämförelse med morfin ...
Morfinderivat är kemiska substanser som är härledda ur morfin. Flera av derivaten har betydelse inom sjukvården, till exempel ... Morfinderivat kallas ämnen som är framställda ur rent morfin. Substansen heroin (diacetylmorfin) framställdes från början genom ... Flertalet morfinderivat är narkotikaklassade. Bland morfinderivaten kan nämnas: Apomorfin Bensylmorfin Etorfin Hydrokodon ...
... (systematiskt namn 3,6-dinikotinoylmorfin, summaformel C29H25N3O5) är ett morfinderivat som är smärtstillande. CAS- ...
De aktiva substanserna är kodein (kodeinfosfathemihydrat, 15-60 mg/tablett; ett morfinderivat som gör att Citodon är ...
... är ett smärtstillande preparat som tillhör gruppen morfinderivat. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I ...
... , eller 14-hydroxydihydromorfin, är ett morfinderivat. Preparatet används inte som läkemedel i Sverige. Det har ...
... , (2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinosmörsyra) är ett morfinderivat. Substansen är narkotikaklassad och ingår i ...
Morfinderivat bör även övervägas hos patienter med nedsatt hjärt-, lever, eller njurfunktion för att minska risken för ... Vid överkänslighet mot NSAID-preparat eller vid smärta som inte släpper på NSAID-preparat, kan vid behov morfinderivat ges, ...
... , summaformel C24H25NO3, (3-bensylmorfin), är ett morfinderivat, smärtstillande medel härlett ur morfin, ...
... förstärks den andningsdeprimerande effekten av morfin och morfinderivat.[källa behövs] Tramadol ska heller inte kombineras med ...
... i form av starkare smärtstillande medel som till exempel starkare doser av naproxen och/eller opioidpreparat/morfinderivat som ...
... , summaformel C18H21NO4, är ett så kallat morfinderivat; det är ett halvsyntetiskt preparat med kraftigt smärtstillande ...
N02AF MorfinderivatRedigera. N02AF01 Butorfanol. N02AF02 Nalbufin. N02AG Opioider i kombination med spasmolytikaRedigera. ...
Denna kategori är avsedd för artiklar om de enskilda läkemedlen och hur de fungerar. Andra läkmedelsrelaterade artiklar hör till Kategori:Farmaci (eller dess andra underkategorier). ...